Flere varsler om mobbing på jobb

Flere og flere sier i fra om trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

mobbing
Foto: BjørnSigurdsøn / Scanpix

Det viser tall fra i fjor.

Ved Arbeidstilsynets kontorer i Bodø sitter 18 medarbeidere og tar imot telefoner fra folk som vil varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin.

I 2007 opplevde medarbeiderne opp til 60 prosent økning i saker som gjaldt mobbing eller trakassering.

- Lavere terskel for å si fra

Fungerende studie og forskningsdirektør Anne Ringen Pedersen ved Høgskolen i Bodø
Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Anne Ringen Pedersen ved Arbeidstilsynet sin nasjonale svartjeneste i Bodø tror årsaken er stort fokus fra media på mobbing på arbeidsplassen, og en ny varslingsbestemmelse.

- Terskelen for å si i fra er blitt lavere, sier Ringen Pedersen.

Beskytter arbeidstakeren

Varslingsbestemmelsen som kom i fjor skal beskytte arbeidstakere slik at de ikke risikere å bli straffa av arbeidsgiver, dersom de sier i fra om forhold på arbeidsplassen som ikke er helt som de burde være.

Flere henviser også til begrepet "varsler" når de tar kontakt, sier tilsynsleder Johan Furebotten ved Arbeidstilsynet i Bodø.

tilsynsleder Johan Furebotten ved Arbeidstilsynet i Bodø.
Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

- Det anser vi som positivt fordi det betyr at de har registrert at de har en viss form for juridisk beskyttelse under den paragrafen. Det kan sikkert være både nyttig og medvirkende til at tar skrittet og tar kontakt med oss, sier Furebotten.

Mange venter

Arbeidstilsynet får bekymringsmeldinger om alt mulig, fra misbruk av overtid, arbeidsutstyr og økonomisk kriminalitet. Men det er innenfor psykososiale forhold, som mobbing og trakassering, at det er ei økning på opp til 60 prosent.

Men mange venter for lenge før de sier fra, sier Ringen Pedersen.

- Det er et veldig vanskelig tema når det er mobbing og trakassering, og det er kommet veldig langt. Mange blir dessverre sykemeldte og derfor er det viktig å ta disse tingene tidlig slik at man eventuelt kan finne løsninger, sier hun.