NRK Meny
Normal

Færre møteulykker – flere utforkjøringer

Mens antall møteulykker har gått ned mer enn 40 prosent i løpet av et snaut tiår, har utforkjøringer og eneulykker økt med nesten 75 prosent.

Trailervelt

GRISEFLAKS: Sjåføren av denne søppelbilen slapp fra hendelsen uten alvorlige skader i forrige uke. Ulykken føyer seg inn i statistikken over utforkjøringer og eneulykker, som har økt med nesten 75 prosent på et snaut tiår.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Stine Neverdal Finans Norge

– En del av eneulykkene fører til alvorlige personskader, og de er ofte relatert til utforkjøringer i høy fart, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Foto: CF Wesenberg

Det blir stadig flere biler på veien. Tall fra Trygg Trafikk viser at antallet registrerte kjøretøy innen kategorien person- og varebil har økt med hele 22 prosent de siste ti årene - fra 2.260.975 i 2004 til 2.920.653 i fjor.

Samtidig har antallet utforkjøringer og eneulykker økt med nesten 75 prosent, viser statistikk over materielle skader fra Finans Norge.

– Økt trafikk gir vanligvis den utfordringen at det også vil føre til flere ulykker. Vi er nødt til å være veldig fokusert i trafikksikkerhetsarbeidet i tiden som kommer, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde i Trygg Trafikk til NRK.

I første halvår i år var det 40.000 ulykker der bare én bil var involvert, mens det var 8.000 møteulykker. For åtte år siden var det 23.0000 eneulykker, og for ni år siden var det 14.000 møteulykker i løpet av første halvår.

– En del av eneulykkene fører til alvorlige personskader, og de er ofte relatert til utforkjøringer i høy fart, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til NTB.

Hun minner samtidig om at også møteulykker kan være svært alvorlige.

– Det er uforståelig at ikke alle automatisk tar på seg bilbelte når de skal ut å kjøre, fortsetter Neverdal.

– 28 prosent nedgang

Simen Sunde i Trygg Trafikk

JOBBER MED TRAFIKKSIKKERHET: Kommunikasjonsrådgiver Simen Sunde i Trygg Trafikk.

Foto: Trygg Trafikk

Men mens antallet utforkjøringer og eneulykker har økt markant, viser den samme statistikken at møteulykkene har gått ned mer enn 40 prosent i løpet av et snaut tiår.

Hvis man ikke regner med de ulykkene som kun har gitt materielle skader, peker tallene riktig vei, sier kommunikasjonsrådgiveren i Trygg Trafikk.

– Hvis man kun ser på tallene over antallet drepte og hardt skadde isolert sett, så ser vi en nedgang på 28 prosent fra 2004 til 2013, sier han.

I 2004 var det 112 drepte og 331 hardt skadde i trafikken som følge av møteulykker. I fjor var tallet redusert til 71 drepte og 185 skadde.

For utforkjørings- og eneulykker var de samme tallene 85 drepte og 334 hardt skadde i 2004, mens det i fjor var 71 drepte og 220 hardt skadde.

– Det er mange grunner til denne utviklingen. Man har satt ned hastighetsgrensa på en god del steder, og det får innvirkning på statistikken. Samtidig har kjøretøyene blitt mer trafikksikre. Det medfører at færre blir drept og hardt skadd i trafikken, sier Sunde.

– 40 prosent av de omkomne brukte ikke bilbelte

Sunde forteller at Trygg Trafikk jobber spesielt mot de mest alvorlige ulykkene, og forteller at mange liv kunne vært reddet om flere hadde benyttet bilbelte.

– 40 prosent av de som omkommer i trafikken, bruker ikke bilbelte, fastslår han.

Han får støtte av Guro Ranes, som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Vegvesenet.

– Vi vet at bruk av bilbelte redder liv, særlig de unge må merke seg dette.

Alvorlige ulykker i trafikken

 

Drepte

Hardt skadde

Totalt

2013

187

703

890

2004

257

980

1237

Nedgang i prosent

27

28

28

Kilde: Trygg Trafikk

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.