Opp mot 50 prosent sykefravær i barnehager: – De er veldig slitne

Høyt sykefravær og mangel på arbeidskraft gir utfordringer.

Torshovtoppen barnehage

Noen barnehager sliter voldsomt med sykefravær. I Torshovtoppen barnehage har de stengt en avdeling.

Foto: Intisaar Ali / NRK

Sykefraværet i tredje kvartal var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Sykefraværet er nå på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, ifølge SSB.

Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig at det egenmeldte sykefraværet har gått opp med 26,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Sykefraværet er nå høyere enn ved starten av koronapandemien i 2020, og er på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. I siste kvartal er det spesielt egenmeldt sykefravær som har økt mye, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Ikke nok ressurser

Ved Thorshovtoppen Barnehage i Oslo opplever barnehagestyrer Linn M. Tronaas-Handal et høyt smittefravær.

Torsdag er fraværet så stort at de ble nødt til å stenge en avdeling.

– Vi har koronarelatert fravær på toppen av annen sykdom som kommer hver høst og vinter. I tillegg er ansatte hjemme med egne barn som er syke, sier hun til NRK.

– Hvordan håndtere dere dette?

– Vi har en del tiltak, men vi ser at de disse ikke strekker til. Blant annet fordi vi opplever mangel på vikarer, svarer Tronaas-Handal.

Linn M. Tronaas-Handal

Linn M. Tronaas-Handal er barnehagestyrer i Torshovtoppen barnehage. Sykefravær har ført til at de måtte stenge en avdeling.

Foto: Intisaar Ali / NRK

Styreren understreker at de ansatte strekker seg langt og at de i utgangspunktet har gode samarbeidsrutiner.

Men det holder dessverre ikke slik situasjon er i dag.

– Pandemien har vist oss at det er et reelt behov for økt grunnbemanning i barnehagene. Vi er flinke til å forvalte de ressursene vi har, men vi har ikke nok ressurser.

Opp mot 50 prosent fravær

Barnehagesjef i bydel Sagene, Sissel Dahl Løw, forteller at hun får tilbakemeldinger fra flere barnehager i området om at det er tøffe tider.

– Det er ganske utfordrende. Styrerne er veldig presset, men står på for å få driften til å gå rundt. De ansatte gjør også en skikkelig god jobb, og fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør.

Barnehagesjef i bydel Sagene, Sissel Dahl Løw

Barnehagesjef i bydel Sagene, Sissel Dahl Løw.

Foto: Intisaar Ali

Ifølge Løw sliter det harde arbeidet ut de ansatte.

– Vi har fra åtte prosent fravær og helt opp til 50 prosent på enkeltdager. De ansatte blir veldig slitne, og bekymret for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet de gir.

Løw får støtte fra konstituert kommunaldirektør i byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning i Oslo kommune.

– Nå er det veldig mange som er syke, det er problemer med å skaffe vikarer, og det er mange som er slitne, sier Hege Sevatdal til NRK.

Hege Sevatdal

Hege Sevatdal, konstituert kommunaldirektør i byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning i Oslo kommune.

Foto: Intisaar Ali / NRK

– Det har vært en tøff periode over lang, lang tid.

Kommunaldirektøren bekrefter at det for mange barnehager er vanskelig å opprettholde normal drift. Hun håper foreldre og foresatte viser forståelse for den krevende situasjonen.

– Jeg vil oppfordre de som har barn i barnehagen til å vise forståelse. Kan de komme å hente tidligere en dag, gjør det. Spill på lag med de ansatte i barnehagen. De har vært utrolig viktig gjennom pandemien. Nå fortjener de at vi viser at vi er litt rause mot dem..

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Oslo kommune gir barnehagene i kommunen 10 millioner kroner ekstra til blant annet vikarbruk inn mot jul.

Stengt skole

Ved Solvang ungdomsskole i Asker har de også merket det uvanlig høye sykefraværet. De har vanligvis lite sykdom sier rektor Anne-Margrethe Wettre.

Onsdag denne uken hadde de imidlertid så mye sykdom at skolen måtte stenge.

– I går var det ekstraordinært da det kom sykdom etter at skoledagen var startet. I dag er vi åpne igjen med litt alternative løsninger, men det er et fysisk tilbud til alle, sier Wettre til NRK.

Budstikka har også omtalt sykefraværet ved skolen.

– Merker du trenden med at det er økning i skolefravær?

– Ja, det gjør jeg absolutt. Det kommer av høstforkjølelsen og koronasmitte. Også er det strengt. Er du syk skal du holde deg hjemme til du er helt frisk, svarer rektoren og legger til:

Solvang Skole

Solvang Skole måtte stenge på grunn av høyt sykefravær.

Foto: Solvang Skole

– Årets høstforkjølelse kom nok brått på mange. Det er nok flere med lavere immunforsvar nå enn tidligere.

Wettre understreker at deres skole, med 350 elever, takler det godt. Med faste vikarer får de stort sett timene til å gå opp.

– Det er en helt unik endringsvilje blant de ansatte ved skolen. Jeg har et utrolig flott personal, understreker rektoren.

Lavere terskel for å holde seg hjemme

Ser vi på det legemeldte sykefraværet er Nordland på topp:

5,6 prosent i 3. kvartal 2021.

Dette er en økning på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor. Det høyeste sykefraværet finner vi innen helse- og sosialtjenester.

Flere bransjer med økt sykefravær sliter med å skaffe kvalifiserte medarbeidere, noe som bidrar til å forverre situasjonen, sier Cathrine Stavnes, direktør ved Nav Nordland.

Tommy Thrana fra Mosjøen er en av dem som dessverre er syk for tiden. Når man først blir smittet er han ikke i tvil om hva man bør gjøre.

– Det å holde seg hjemme når man har smittsomme sykdommer er en nødvendighet syns jeg. Det føles derfor helt greit, sier han til NRK.

Selv er han smittet av korona, men han tror økningen i sykefravær handler om mer enn pandemien.

Tommy Thrana

Tommy Thrana løper mye når han ikke er syk. Men når sykdommen melder seg holder han seg hjemme fra jobb.

Foto: Privat

– Årsaken til høyt sykefravær er nok sammensatt, men jeg tror pandemien har gjort at terskelen for å holde seg hjemme er blitt lavere. Det å stå i jobben selv om man er litt «pjusk» har nok tidligere vært prioritert hos mange, sier han og legger til:

– Smitterisiko overfor kollegaer har kanskje ikke fått like mye fokus.

Thrana jobber selv som innkjøpssjef i Helgeland Kraft. Han er godt kjent med at sykefravær kan skape utfordringer for arbeidslivet.

Tommy

Tommy Thrana mener pandemien har bidratt til lavere terskel for å holde seg hjemme.

Foto: Privat

– Arbeidsmarkedet er allerede presset innenfor mange bransjer. Da tenker jeg spesielt på bransjer som sliter med bemanning, som bygg og anlegg, renhold og restaurant. De er ekstra sårbare for høyt sykefravær, sier han og legger til:

– Dette får konsekvenser for mange i samfunnet ved at tilbudet kan bli redusert, prisene kan stige og leveringstidene kan øke.

Norge som helhet har et sykefravær på 4.7 prosent, og alle fylker har en økning. Av alle fylkene er det Oslo som har lavest sykefravær med 3.7 prosent.

Bekymret

I Vestland endte det legemeldte sykefraværet på 4,8 prosent i tredje kvartal, noe som tilsvarer rundt 850.000 dagsverk. Sykefraværet har økt to tideler fra i fjor, og fra 4,2 prosent i 2019.

– Det er klart vi blir litt bekymret når vi ser at det er en så markant økning, sier direktør i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes.

Hun er likevel ikke overrasket.

– Men det som er bekymringsfullt er at halvparten av økningen fra i fjor skyldes psykiske lidelser, sier hun.

Psykiske lidelser var årsaken til 21 prosent av det legemeldte sykefraværet i Vestland i tredje kvartal.

– Noe av forklaringen ligger kanskje i at det har vært lengre perioder med hjemmekontor, og en viss usikkerhet når det gjelder jobbsituasjonen, sier Kverneland Bogsnes.

Høyt fravær

Innenfor de ulike sektorene er det relativt store forskjeller.

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2021 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester:

  • 7,8 prosent

Tapte dagsverk i helse- og sosialtjenesten utgjør en tredjedel av alle tapte dagsverk i Nordland.

Syk

Legemeldt sykefravær har økt.

Foto: Shane / Unsplash

I denne næringen finner vi blant annet barnehager og sykehjem, som hadde et sykefravær på henholdsvis 7,9 prosent og 8,9 prosent i 3. kvartal 2021.

Lavest sykefravær finner vi i næringen omsetning og drift av fast eiendom:

  • 3.6 prosent

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,1 prosent) og psykiske lidelser (22,1 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.

Kommunevise forskjeller

I de store bykommunene i Nordland er det legemeldte sykefraværet slik:

  • Bodø 5.2 prosent
  • Rana 6.4 prosent
  • Narvik 5.5
  • Vefsn 6.4

Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket.

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Lurøy kommune, med 3,3 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Vega kommune med 7,6 prosent sykefravær.