– Privatskolene ødelegger for den offentlige skolen

Lokalpolitikere fortviler over privatskoleveksten. – Det ødelegger lokal økonomi og styring med skolen, mener ordførerkandidat.

Dalsgrenda skole

Utdanningsdirektoratet har mottatt 12 søknader om å få opprette privatskoler etter at den nye friskoleloven trådte i kraft denne måneden. En av dem er Dalsgrenda skole i Rana.

Foto: Rana kommune

Valglogo

Det er en økende interesse for å søke om å få opprette privatskoler etter at den nye friskoleloven trådte i kraft denne måneden.

Thomas Bårdsen

Thomas Bårdsen.

Foto: Frank Nygård / NRK

I dag må kommunestyret i Rana ta stilling til om de skal godkjenne kommunens andre privatskole.

– Den offentlige skolen trenger konkurranse

Thomas Bårdsen er medlem i Dalsgrenda Montessoriskole som har søkt om å få starte privatskole i bygda i Rana fra neste høst. Han sier behovet for et slikt tilbud er stort.

– Det finnes allerede en Montessoriskole i Grønfjelldal, og den har mange søkere. Påtrykket for å starte opp en privatskole i Dalsgrenda har vært stor, forteller Bårdsen.

Han ønsker at den nye skolen skal være en konkurrent til den offentlige skolen.

– Den offentlige skolen trenger konkurranse og den trenger å utvikle seg. Vår skole vil gi dem et slikt referansepunkt.

I Rana brukes 20 prosent av skolebudsjettet på spesialundervisning. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

– Hovedsakelig ønsker folk Montessoriskolen på grunn av det store fokuset på individuell opplæring, sier Bårdsen.

– Privatskoler tapper kommunebudsjettene

Geir Waage, ordfører Rana kommune

Geir Waage, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Rana, ønsker ikke at kommunen skal få en privatskole til.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Geir Waage, er blant dem som sier klart nei til søknaden. Han mener privatskolene ødelegger kommunenes økonomi og gjør det vanskelig å styre skolesektoren.

– Vi vil satse på den offentlige felleskolen. Dersom man skal åpne for flere Montessoriskoler så vil man tappe kommunens skolebudsjett.

De siste tre årene har norske kommuner lagt ned 178 offentlige grunnskoler. I samme periode har det kommet 49 privatskoler, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Ifølge rådmannens innstilling kan Rana kommune tape fem millioner kroner i reduserte overføringer dersom Montessoriskolen overtar de om lag 100 elevene de ønsker seg. Waage sier det vil koste mer enn som så.

– Kommunen vil fortsatt måtte dekke spesialundervisning og skoleskyss.

Mener regnestykket er unøyaktig

Grønfjelldal skole, Rana

Det finnes allerede en Montessoriskole i Rana. Den ligger i Grønfjelldal.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– De sparte utgiftene for kommunen samtidig får nevnes ikke, sier Bårdsen.

Han mener regnestykket som viser at kommunen går med milliontap er unøyaktig.

– Jeg håper partiene ser mulighetene, verdiskapninga og tilveksten til det pedagogiske tilbudet i Rana.

– Større mulighet til å stanse privatskoler

Utdanningsdirektoratet har mottatt 12 søknader om å få opprette privatskoler etter at den nye friskoleloven trådte i kraft denne måneden.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) mener kommunene har større mulighet til å stanse etablering av privatskoler etter at den nye loven kom.

– Kommunens merknader til etablering av friskoler vil bli vektlagt tyngre fremover. Dette er søknader, det betyr på ingen måte at de blir godkjent, sier Gudmundsen.

Det er Utdanningsdirektoratet som har den endelige ordet i saken. Men i dag vil altså kommunestyret i Rana komme med sin anbefaling.