Flere mister lappen på grunn av psykiske lidelser

På tre år han antallet personer i Norge som får førerkortet vurdert inndratt på grunn av psykiske lidelser økt med en tredjedel, til over 2000.

Siw Sortland

35 år gamle Siw Sortland fra Bodø er en av de som kjemper for å beholde førerkortet sitt.

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

I 2010 ble det innført strengere helsekrav for førerkort, og over hele landet har det vært en økning av folk som mister lappen på grunn av helseproblemer. En av de store gruppene er bilførere med psykiske lidelser.

Siw Sortland er bipolar, det som tidligere ble kalt manisk depressiv. Hun står nå i fare for å bli fotgjenger.

– Jeg sendte inn et brev og jeg fikk tilbake et svar om at jeg ikke oppfylte helsekravene på grunn av sykdom og medisinbruk, sier Siw Sortland.

Da sendte hun inn spesialisthelserklæring og meldte fra om at hun hadde byttet ut diverse medisiner. Det hjalp ikke.

– Da sa de at jeg ikke oppfylte helsekravene fordi jeg har brukt medisiner som kan påvirke kjøreevnen, forteller hun.lo

Strengere regelverk

Eli Løkken

Assisterende fylkeslege, Eli Løkken.

Foto: Emil Indsetviken / NRK
Stefan Kjelling

Fastlege Stefan Kjelling.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

Antallet saker om førerkort øker, og det merkes i Nordland, sier assisterende fylkeslege Eli Løkken.

– Hos oss har det vært en økning på 15-20 prosent fra ett år til neste.

Som oftest er det leger som melder inn sakene til fylkesmannen. En av årsakene til økningen i antall saker, er et klarere regelvekt i forhold til bruk av medisiner.

– På et spesifikt område har terskelen blitt lavere, i og med at regelverket er blitt tydeligere og kanskje litt strengere enn før. Og det gjelder dette området med medikamenter som kan gi en sløvende effekt eller til og med en ruseffekt, sier fastlege Stefan Kjelling.

På tre år han antallet personer i Norge som får førerkortet vurdert inndratt på grunn av psykiske lidelser økt med en tredjedel, til over 2000. Sakene i kategorien psykiske lidelser inkluderer blant annet demens og bipolaritet.

Men selv om man er bipolar betyr det ikke at alt håp er ute.

– Dersom pasientene er godt medisinert og tilstanden har vært stabil i 3-9 måneder, så vil vi kunne innvilge dispensasjon, sier Løkken.

– Det er latterlig

Og derfor gir Siw Sortland ikke opp å beholde førerkortet.

Hun forteller at reglene er at legen skal kunne bekrefte at man har gått på en medisin i så lang tid at man ikke viser bivirkninger, uansett hvilke medisiner man bruker.

– Det har ikke hjulpet meg. Hvis man har brukt en allergimedisin i 20 år, så er det veldig liten sannsynlighet for at man ennå har bivirkninger, når det står i felleskatalogen at de kan opptre i tre uker. Og når det i tillegg kommer erklæring på at jeg har brukt dem i 20 år, så synes jeg det er latterlig at det er grunnen til at jeg ikke får beholde førerkortet.

Siw er helt klart avhengig av førerkortet i hverdagene.

– Og ha førerkortet betyr alt. Jeg har en hest på grunn av sykdommen min. Den står oppstallet på Soløyvannet og dit går det bare skolebuss. Jeg kommer meg ikke på butikken, fordi jeg har en dårlig rygg og ikke klarer å bære varene hjem og jeg kommer meg ikke til behandling. Derfor har det alt å si for meg, avslutter hun.