Flere middels store skred har gått i Nordland: – Det er jevnlig skredaktivitet

Det har gått flere middels store skred på Helgeland, men ingen har rammet folk eller infrastruktur. Samtlige etater følger utviklingen lørdag og Forsvaret bistår med to helikopter og en båt med legekapasitet om det blir nødvendig.

skred_mosjoen_210418

Fra Øyfjellet i Mosjøen har det i dag gått 10 eller flere middels store skred. Ingen folk, bebyggelse eller infrastruktur er rammet av skredet.

Foto: Priska Helene Hiller / NVE

Det siste varselet fra NVE på omfattende ustabile forhold i områdene Salten- og Svartisen. Ellers er det betydelig fare for snøskred i resten av Nord-Norge med unntak av Finnmark.

I Mosjøen melder NVE at det har gått 10 eller flere middels store og naturlig utløste skred fra Øyfjellet.

– Skredene har ikke rammet folk, bebyggelse eller infrastruktur. I Mosjøen har vi fått varsel om at det er jevnlig skredaktivitet, sier vaktleder Jostein Aasen i Snøskredvarslingen.

Tidligere denne uken kom det første varselet for lørdag, hvor det ble meldt faregrad 5 – meget stor snøskredfare på Helgeland. NVE opprettholder varselet på nivå fem i hele området.

– Statusen nå er den samme som vi varslet tidligere i dag. Vi har en regional skredfare på fem i Helgeland med meget stor snøskredfare grunnet de svake snølagene, sier Emma Julseth Barfod i Snøskredvarslingen.

Forsvaret bistår med helikopter og stridsbåt

I forbindelse med at det er meget stor snøskredfare flere steder i Nord-Norge, har Forsvaret stilt to Bell-helikopter og en stridsbåt med legekapasitet til disposisjon for nødetatene.

– Vi har flyttet to helikopter fra Bardufoss til Bodø og et kystjegerfartøy SB-90 fra Harstad. Om bord i dette fartøyet er det betydelig legekapasitet, sier Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Oberstløytnant Ivar Moen

Oberstløytnant Ivar Moen forteller at Forsvaret bistår med omfattende ressurser knyttet til den økte snøskredfaren i nord.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Han sier at Forsvaret har posisjonert seg ut fra varslene de har fått presentert de siste dagene.

Les mer: Ekstrem skredfare i nord: Ber 21 kommuner gjennomgå kriseplaner

Politiet har fått meldinger om to mindre skred

I Sørfold og ved fylkesveg 17 Skauvollkrysset har det gått to mindre snøskred. Dette har ikke medført problemer og det er så langt ikke meldt om noen større skred.,

– Men vi er føre var, og har ressursene tilgjengelig om det blir behov, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt.

Politiet bekrefter at de har utstyr fra Forsvaret til sin disposisjon i fall det blir nødvendig med transport av mannskaper i skredområder.

– De vil bli brukt hvis det går skred. Den vil også brukes hvis vi må flytte mannskaper inn i områder, dersom det går skred, sier han.

Lørdag ettermiddag har NVE skredeksperter oppe i luften med et av helikoptrene for å undersøke utsatte områder.

Alle etatene følger med på utviklingen

Fylkesberedskapsrådet har i dag vært i møte for å vurdere skredfaren i Nordland. Situasjonen er uforandret siden i går, og den økte beredskapen opprettholdes.

– Det som skjer videre i ettermiddag og kveld er at vi har alle beredskapsetatene ute for å følge med på utviklinga. Vi har også et av forsvarets helikoptre ute for å se hvordan det ser ut med tanke på fare for skred, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

– Hva frykter dere at kan skje?

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg sier at de følger utviklingen tett utover ettermiddag og kveld.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi frykter store skred som rammer veier eller andre områder der det ferdes folk. Så oppfordringen til folk er at ta denne litt spesielle situasjonen veldig alvorlig og ikke gå ut der det kan gå skred.

Det kan ifølge Solberg fremdeles bli aktuelt å evakuere folk, men det er det kommunene som har ansvar for å vurdere fortløpende. Så langt er det ingen personer evakuerte i Nordland.