Bare 134 av 17.000 mobbesaker klages inn: – Uakseptabelt, mener Barneombudet

– På tide at vi får en uavhengig klageinstans når skoler og kommuner svikter ungene, mener barneombud Anne Lindboe.

Martin Strand, Sofie Vadshaug, Emma Lovise Larsen, Jon Erik Tindvik utenfor Glasshuset i Bodø.

– Det er viktig at lærerne følger med på hvordan elevene oppfører seg. Altfor mange blir utestengt i skoletida. Det betyr også noe for fritida, sier Emma Lovise Larsen. Sammen med Martin Strand, Sofie Vadshaug og Jon Erik Tindvik i Bodø er de i dag klare for første skoledag etter sommerferien.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Ikke alle barn og unge har gledet seg til skolestart. Ifølge den siste Elevundersøkelsen sier at nær 17.000 elever at de blir mobba på skolen. Men i fjor ble endte bare 134 av disse sakene på bordet til landets fylkesmenn – som er barn og foreldres klageinstans dersom kommunen ikke gjør jobben sin.

Det er problematisk, mener barneombud Anne Lindboe, som sammen med det Djupedalsutvalget (se faktaboks), mener Barneombudet bør overta fylkesmennenes jobb.

– 134 saker er en liten økning fra 120 saker året før. Men antallet er et stort problem når kjenner til det totale antallet alvorlige mobbesaker i Norge.

Hun mener det haster å få en uavhengig klageinstans i mobbesaker.

Vil være lavterskeltilbud

– Det er et problem at fylkesmennene ligger i linja. Vi bør ha en uavhengig klageinstans som ikke er et ledd mellom kommunen og staten. Vi ser også en stor forskjell på de forskjellige fylkesmannsembetene i hvordan disse sakene behandles.

Barneombud Anne Lindbo

Barneombud Anne Lindboe mener enda flere foreldre og barn bør klage til fylkesmennene når kommunene ikke gjør sitt i mobbesaker.

Foto: BArneombudet

Dersom Barneombudet overtar som klageinstans vil de jobbe for å bli et lavterskeltilbud.

Jeg er opptatt av å få et tilbud som barn og foreldre kjenner til. Et nasjonalt tilbud for å sikre likebehandling over hele landet. I Sverige har man god erfaring med en slik ordning. Dersom vi får den oppgaven, vil vi gjøre vårt kontor synlig slik at alle vet hvor de skal gå, sier barneombud Anne Lindboe.

Oppfordrer flere til å klage

Når vi nå går inn i et nytt skoleår vil barneombudet oppfordre flere barn og foreldre til å klage dersom skolene og kommunen ikke gjør jobben sin

– Det er skolens og kommunens ansvar å rydde opp. Men dessverre ser vi at skoler og kommuner håndterer mobbing svært ulikt. Noen er flinke, mens andre på ingen måte gjør jobben sin og forholder seg til lovverket som eksisterer.

Ukentlige henvendelser

I Nordland får fylkesmannen tre-fire henvendelser om mobbing hver uke. Så langt i år har de mottatt ni svært alvorlige klagesaker. Antallet øker fra år til år.

– Det er ikke sikkert at det har blitt verre, men fokuset rundt hvilke rettigheter som finnes, har økt. Foreldre i dag er veldig bevisst på at barna deres skal ha det trygt og godt, sier utdanningsdirektør, Guri Adelsten Iversen.

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen i Nordland

Utdanningsdirektør, Guri Adelsten Iversen, sier foreldrene som tar kontakt er fortvilte.

Foto: Monica Helland / NRK

– Vi har alle ansvar

Elevene i Bodø er helt klar på at mobbing er uakseptabelt:

– Jeg tror det er viktig at eldre elever står opp for de yngre når de ser mobbing, sier Martin Strand.

– En av lærerne mine sa at hvis du blir mobba, skal du ikke gå, men heller spørre hvorfor mobberen gjør dette mot deg. Det kan få personen til å tenke. Hvis det ikke hjelper, må det sterkere ting til, sier Jon Erik Tindvik.