NRK Meny
Normal

Flere jerv skutt som skadedyr

Flere jerv og gauper ble felt i fjor enn tidligere år. Halvparten av all jerv som ble felt, ble skutt som skadedyr, viser tall fra SSB.

Jerv
Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

I alt ble 79 jerver rapportert drept eller omkommet i jaktåret 2006/07.

Av disse ble 41 skutt som skadedyr, over dobbelt så mange som året før, skriver Statistisk sentralbyrå.

I fjor ble det også gitt tillatelse til å jakte på 76 gauper, 26 flere enn året før. Fellingsperioden foregår i februar og mars og av årets kvote ble 56 felt, 16 flere enn året før.

Flest jerv ble skutt i Troms og resten ble felt i de fire nordligste fylkene. Halvparten av de felte gaupene ble skutt i Nord-Trøndelag.

Foruten rovdyrene det gis jaktlisens på, ble fire bjørner registrert drept eller omkommet i fjor, to færre enn året før. To av bjørnene ble skutt i selvforsvar. Av rovfuglene ble det registrert en avgang på 14 kongeørner, 44 havørner og 15 hønsehauker.

Kan felle ti jerver

Det kan felles ti jerv under lisensjakta i Nordland. Lisensjakta for jerv ble åpnet 10. september og kan pågå til 15. februar. Det er rovviltnemda i Nordland som har vedtatt denne kvoten, i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.