NRK Meny
Normal

Flere hundre i demonstrasjonstog mot regjeringens forslag til fiskeripolitikk

Om en måned skal Stortinget avgjøre saken. – Det er stort alvor nå.

Demonstrasjon på Melbu mot sjømatmeldingen

Rundt 300 personer samlet seg for å gå i fakkeltog på Melbu i Hadsel i kveld, med Ellinor Jenssen fra Melbu og Omegn Lokalutvalg og Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i front.

Foto: Bjørn Eide

Regjeringens planer for norsk fiskeripolitikk har lenge satt sinnene i kok i mange nordnorske kystsamfunn. Om en snau måned skal Stortinget behandle den nye sjømatmeldingen, hvor regjeringen tar til orde for å gjøre store endringer.

Siv Aasvik

Hadsel-ordfører Siv Larssen Aasvik (Ap) er bekymret.

Foto: Kolbjorn H. Larssen

Et av forslagene er å regionalisere dagens leveringsplikt, slik at trålerne må levere fangsten til fylker i stedet for bestemte lokalsamfunn. Regjeringen foreslår også å fjerne dagens forbud mot produksjon om bord på en del fisketrålere, samt en oppheving av aktivitetsplikten, som hindrer industrien i å eie fartøy.

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) holdt appell under dagens demonstrasjon i Vesterålen. Hun venter tøffe tider, dersom regjeringen får støtte i Stortinget.

– Vi må ruste opp for en større omstilling dersom regjeringen sine forslag går gjennom, men det håper vi ikke vil skje.

Avgjørelsen nærmer seg

Arrangørene av dagens demonstrasjon på Melbu i Vesterålen anslår at om lag 300 personer møtte opp for å gå i vise sin motstand.

Allerede for to år siden ble det arrangert fakkeltog på samme sted med samme tema, men nå nærmer avgjørelsens time seg.

– Det er stort alvor nå og desto viktigere å uttrykke vår bekymring, sier Ellinor D. Jenssen som er nestleder i Melbu og Omegn Lokalutvalg.

Hun og andre motstandere av forslagene frykter for arbeidsplasser og fremtiden til norske kystsamfunn, dersom regjeringen får det som de ønsker.

Demonstrasjon på Melbu mot sjømatmeldinga

Fakkeltoget foran Norway Seafoods sitt anlegg på Melbu i Vesterålen.

Foto: Bjørn Eide

Har vært i møter

Til uken får Siv Dagny Aasvik og Hadsel besøk av Stortingets næringskomité, som skal levere sin innstilling i saken 10. mars.

Denne uken traff hun fiskeriminister Per Sandberg (FrP) for å diskutere saken. Der ba hun ministeren bremse opp og tenke seg godt om.

– Dersom du skal få lov til å høste av fisken, så skal det komme fellesskapet til gode. Dersom man endrer på det, endrer man fundamentalt på verdens beste fiskeriforvaltning.

– Skal ikke fjerne leveringsplikten

Per Sandberg (FrP) har flere ganger siden han tiltrådte som fiskeriminister, gitt sin støtte til forslagene, men han har møtt motstand blant sine egne i nord.

– Jeg er lojal mot partiet. Men jeg er også lojal mot Frps overordnede landsmøtevedtak, som enstemmig har sagt ja til regjeringserklæringen. Den er ganske tydelig i disse spørsmålene, sier Sandberg til Dagens Næringsliv.

Under sjømatdagene tidligere i år presiserte han at leveringsplikten skal bestå, men i en annen form enn dagens utgave.

– Jeg skal ikke fjerne leveringsplikten. Det har jeg aldri sagt. Men det kan hende at den bør endres. Regjeringa har foreslått å regionalisere leveringsplikten, sa Sandberg.

Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Sandberg i kveld.

Per Sandberg på besøk hos Norway Seafood i Båtsfjord

Fiskeriminister Per Sandberg under et besøk hos Norway Seafood i Båtsfjord.

Foto: Eirik Hind Sveen