NRK Meny

Flere humlearter rødlistet

Fem av Norges 35 humlearter er truet og står på den såkalte rødlisten. Grunnen er at blomsterenger erstattes med bygninger og asfalterte veier. Intensivt jordbruk, gjengroing og klimaendringer, skriver NTB.