Flere Hamsun-brev funnet

Knut Hamsuns brevveksling med Vidkun Quisling er ytterligere dokumentert. To nye brev er nå funnet.

Knut Hamsun

Samfunnsengasjert: Knut Hamsun var redd for at Karl Johan-statuen skulle flyttes fra Slottsbakken.

Foto: NTB, Scanpix / Scanpix

Inntil nå har bare ett brev fra Hamsun til Quisling vært kjent. Men nå har to nye dukket opp.

I det ene brevet, datert 2.mars 1942, er Knut Hamsun svært bekymret for at rytterstatuen av Karl Johan skal flyttes fra Slottet.

VG skriver at Hamsun hadde hørt rykter om at statuen skulle flyttes til Folkemuseet. Dette var han sterkt imot, og skrev da et brev til NS-føreren Vidkun Quisling for å hindre at det skulle skje.

Jeg hører det er Tale om at flytte væk Rytterstatuen av Carl Johan. Det er en Urimelighet. Vi har altid hat Kongemakt i vaar Historie. Saa skulde vi ogsaa rive ned Slottet fordi det nu og da har vært Bolig for vaare Konger?

Knut Hamsun i brev til Vidkun Quisling

Disse ordene skriver forfatteren i brevet, som han undertegner med "I ærbødighet, Knut Hamsun."

Hamsun har nok fått svar på brevet sitt, for den 16.mars samme år skirver han på nytt til Ministerpresident Quisling. Her beklager han at han har blandet seg inn i saken.

Det var bare tosket av mig at blande mig i det, jeg skulde forstaat at det ikke vide ha blit noget av Bortflytningen.

Knut Hamsun i svarbrev til Vidkun Quisling

Kopier av brevene dukket opp i arkivet til historiker Sverre Kjelstadli. Dette ble gitt til Norges Hjemmefrontmuseum av Kjelstadlis enke i 1977. Originalbrevene er imidlertid ikke funnet, skriver VG.