Flere går til retten om barna

Meklingen mellom foreldre er mer effektiv enn før, men likevel går flere barnefordelingssaker til retten.

Barnefordeling

KRANGLER OM BARNA: Stadig flere foreldre evner ikke å finne løsninger om barna selv. Dermed havner sakene i retten.

Foto: colourbox.com

Dette bekymrer Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord.

I Nordland, Troms og Finnmark ble det i 2008 avsluttet 2115 meklinger, i 2009 var antall avsluttede meklinger steget til 2364.

350 saker til retten

Tall viser at rundt 15 prosent av avsluttede meklingssaker går videre til domstolen. Det vil si at 350 foreldrepar i Nord-Norge brakte saken inn for domstolen i 2009.

– Vi er bekymret for det høye antallet saker som havner i domstolen, fremfor at foreldrene selv jobber frem gode løsninger for seg selv og barna sine, sier Hilde Skaret, fagansvarlig for mekling i Bufetat, region nord.

– Unødvendig

– Vårt utgangspunkt er at foreldrene er eksperter på egne barn. Selv når konfliktene er høye, så er det mulig å komme frem til gode avtaler, uten at en domstol skal måtte bestemme dette, sier hun.