Flere fiskere for første gang på 14

For første gang siden 2002 øker antall heltidsfiskere i fiskermanntallet. Oppgangen fra 2015 til i fjor var på 174 fiskere, melder NTB. Ved utgangen av 2016 var det registrert 11.244 fiskere i manntallet som føres av Fiskeridirektoratet. Av disse hadde 9.433 fiske som hovedyrke og 1.811 fiskeri som biyrke.