Flere barn medisineres for ADHD

Antall barn i Nordland som medisineres for ADHD øker. Fra å være på landsgjennomsnittet i 2004, ligger fylket nest høyest i landet, skriver Avisa Nordland. Kari Furu ved Folkehelseinstituttet sier det ikke finnes noen biologisk forklaring på slike geografiske forskjeller, men at det kan være ulikheter i hvordan man utreder diagnosen.