Flere av verdens største land er ikke i nærheten av så store som de ser ut på kartet

I kartene de fleste av oss har vokst opp med er det lett å tro at Norge er et stort land. I virkeligheten er situasjonen en helt annen. Nå har Google tatt grep.

mercator

Etter Mercators projeksjon er de eneste områdene som er proporsjonalt riktige Sør-Amerika, Afrika, Midtøsten, deler av Asia og Oseania. De øvrige landene er mindre sett i forhold (det mørkeblå området er proporsjonalt riktig).

Foto: /neilrkaye / Reddit

Kartet du ser øverst kalles Mercators projeksjon. Denne måten å vise frem verden på ble oppfunnet av Gerhard Mercator som bodde i dagens Belgia på 1500-tallet.

Problemet er bare at forholdet land og kontinenter blir helt feil. De mørkeblå områdene viser hvor store landene egentlig er. Norge er altså mindre enn du kanskje hadde trodd!

Det ser også ut som Canada og Russland hver fyller 25 prosent av landjorda. Mens de i virkeligheten utgjør under 20 prosent til sammen, skriver forskning.no.

Nå har selskapet Google med sin Google Maps endelig forlatt Mercators projeksjon. Zoomer du ut i Google Maps på en PC, vil du se at Jorda har blitt rund.

Etter det NRK erfarer er det ikke alle nettlesere som kan vise globus-funksjonen i Google Maps.

På smarttelefon er imidlertid Jorda fortsatt «flat».

Men hvorfor er det så vanskelig å få dette riktig?

Mest brukt kart var fordelaktig for navigasjon

Ettersom Jorda er en kule, må det noen metoder til for å gjøre dette til at todimensjonalt kart. Disse metodene kalles kartprojeksjoner.

Ifølge Store norske leksikon kan ikke en slik projeksjon være både flatetro og formriktig samtidig.

– Denne versjonen av kartet er brukt fordi det er vinkeltro, slik at det kan brukes til navigasjon. Dermed har det sine fordeler, sier førsteamanuensis i geografi, Peter Andersen ved Universitetet i Bergen.

Andersen forklarer at når man tar en kule og forsøker å fremstille dette på en flate, oppstår avvik.

– Og jo lengre man kommer fra jordens ekvator, jo større blir dette avviket i Mercators projeksjon, forklarer han.

Mest vanlig

Mercator-projeksjonen er det verdenskartet som er mest utbredt, men viser altså kontinentenes størrelse helt feil.

Jorda har blitt rundt i Google Maps

Zoomer du ut i Google Maps nå, vil du legge merke til at Jorda har blitt rund.

Foto: Skjermdump fra Google Maps

Europa vises like stort som Sør-Amerika, når Sør-Amerika i realiteten er dobbelt så stort som Europa. Og Afrika er 14 ganger større enn Grønland, likevel ser vi på kartet et Grønland på størrelse med Afrika.

Skaperen Gerardus Mercator, en flamsk geograf og kartograf fra renessansen, brukte en sylinderform for å kutte opp og rulle ut jorden som et flatt kart i 1569.

Det er det mest anerkjente navigasjonskartet vi har, og det er grunnen til at det fremdeles brukes.

Helt uproblematisk er det likevel ikke.

Tankegods fra en annen tid?

Kritikerne påpeker ofte at kartet tar utgangspunkt i Europa, og sier at det er tankegods fra imperialismens dager.

Til Videnskab.dk sier forsker Thomas Theis Nielsen ved Roskilde Universitet at Mercator-projeksjonen gjenspeiler et verdenssyn med Europa i sentrum.

– Europa er større enn det i realiteten er. Samtidig blir områder rundt tropene underrepresentert og fremstår som mindre viktige.

Heldigvis finnes det alternativ.

Laster Giphy-innhold

Det finnes ulike typer kart – som dette ved navn Dymaxion. Kilde: Wikipedia.

Hvert kart til sitt bruk

FN anbefaler for eksempel Gall Peters-projeksjonen, en rektangulær kartprojeksjon som gjengir kontinentenes størrelser nøyaktig i forhold til hverandre.

Formene på kontinentene blir dog upresise, i motsetning til Mercator-kartet, hvor formene gjengis mye mer presist.

Andre kart er Winkel trippel-projeksjonen fra 1922, Goode Homolosine fra 1923 – og Challis butterfly-projeksjonen fra 1909.

Man kan likevel vanskelig si at et kart er «riktig» eller «galt».

Hvert og ett er framstilt for sitt bruk, påpeker Nielsen.

Eller – helt riktig er det jo å vise jorda som rund. Og det har tilsynelatende Google tatt konsekvensen av.

Under kan du lese mer om ulike kart:

WSink
Mercator-projeksjonen er det mest brukte, men gjengir ikke størrelser korrekt. Heldigvis finnes det alternativ.