NRK Meny
Normal

Flere av de eldste innbyggerne har dødd - nå får sykehuset mindre penger

Helgelandssykehuset får 20 millioner kroner mindre å rutte med til neste år. Årsaken er nedgang i den befolkningsgruppen som trenger mest helsehjelp.

Per Martin Knutsen, direktør Helgelandssykehuset Rana

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, sier de vil få 20 millioner kroner mindre i rammeoverføringer til neste år. Men med tanke på den svake befolkningsutviklingen i landsdelen tror han ikke det er siste gang sykehusene i nord rammes av kutt.

Foto: Frank Nygård

– Det betyr at vi må gjøre endringer i driftsformen. Det kan dreie seg om en vurdering av antall ansatte og mulig nedjustering av tilbud, sier Per Martin Knutsen, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset om kuttene.

Kan bli nødt til å kutte i aktiviteten

Det var under et styremøte i Helgelandssykehuset denne uken at det kom frem at helseforetaket får 20 millioner kroner mindre til neste år. Det kan bety kutt i aktiviteten.

– Vi ser for oss at vi skal opprettholde samme nivå på pasientbehandlingen, men det er andre tjenester som vi kanskje må prioritere bort, samt en del stillinger som ikke har direkte tilknytning til pasientbehandlingen, sier Knutsen.

Helgelandssykehuset består av de tre lokalsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen.

Helseforetakene får rammeoverføringer fra Helse Nord gjennom en modell der det blant annet tas hensyn til befolkningssammensetning. På Helgeland har en av de befolkningsgruppene som tradisjonelt får mest helsehjelp, de aller eldste eldre, hatt større dødelighet enn tidligere.

Havneområdet i Sandnessjøen under Kystens landsstevne

Nedgang befolkningstallet kan føre til at stadig flere sykehus får mindre penger å rutte med. Her fra Sandnessjøen på Helgeland.

Foto: Trond Carlsen

Tror det blir flere kutt i fremtiden

Nå som flere av de aller eldste innbyggerne er døde, er behovet for helsehjelp til denne befolkningsgruppen redusert.

– Tidligere hadde vi en høyere andel av eldre innbyggere, sammenlignet med andre regioner. Nå har dette jevnet seg ut og derfor blir vi trukket i rammeoverføringene.

Han sier situasjonen er ny for dem, men som følge av befolkningsnedgangen tror ikke Knutsen det er siste gang Helgelandssykehuset opplever trekk i overføringene.

Befolkningsprognosene som Statistisk sentralbyrå presenterte i sommer, viser at innbyggertallet i storbyene vokser i svært hurtig tempo. I Oslo er det ventet en befolkningsvekst på 40 prosent, mens Nordland og Finnmark kun vil få en vekst på 7 prosent. Det er lavest i landet. Det kan få konsekvenser for hvor mye penger sykehusene i nord får i fremtiden.

– Befolkningsutviklingen i Nord-Norge er mye svakere enn i andre deler av landet. Derfor tror jeg de totale bevilgningene over tid vil justeres ned. Det er et problem for sykehusene i nord.