Hopp til innhold

Arctic Train får drahjelp av Flåm AS

Flåm AS har hatt stor suksess i Vestland fylke. Nå har de samme ambisjoner i nord når de går inn som medeiere i Arctic Train.

Passasjertog på Ofotbanen i Norddalen

Ofotbanen er 42 km lang og har 20 tunneler. Banen ble bygd av omreisende rallarer på slutten av 1800-tallet. Målet var å kunne frakte jernmalm fra noen av verdens største malmfelter Kirunavara og Luossavara nord i Sverige.

Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

Et nytt reiselivssamarbeid som retter seg mot både nordmenn og internasjonale turister er på gang i Nord-Norge.

Med god drahjelp fra Vestlandet.

Tirsdag ble det kjent at Flåm AS, går inn som medeier i Arctic Train.

Flåm AS er selskapet som driver salg av billetene på Flåmsbana. Togruta på Vestlandet omtales som et av verdens attraktive reisemål. Flåmsbana blir drevet i felleskap mellom Flåm Utvikling AS og Vygruppen.

Arctic Train kjører på Ofotbanen nord i Nordland, som er Norges nordligste jernbane. Samarbeidet betyr mye for en reiselivsaktør som tok jomfruturen så sent som 17. mai i år.

Ofotbanen Arctic Train

Arctic Train kjører på Ofotbanen fra Narvik til Bjørnfjell stasjon.

Foto: Arctic Train

– Dette samarbeidet blir like spektakulært som opplevelsen på banen.

Det sier Karl Aksel Vik, som fram til det nye samarbeidet var styreleder i Arctic Train. Nå er han styremedlem.

– Et fyrtårn i nordnorsk reiseliv

Flåmsbana ble beskrevet som inspirasjonskilden til Arctic Train da sistnevnte annonserte at de ville satse stort i Nord-Norge.

Felles hos de to er at de begge regnes å være blant Europas vakreste togreiser. Flåmsbana beskrives til og med å være i verdensklasse.

Forskjellen på de to er at sistnevnte er overlegen når det kommer til erfaring, noe som kommer godt med for ferskingene i Narvik.

– Å stå alene i et sånt prosjekt er krevende, og vi trenger noen som har gått veien før oss. At Arctic Train og Flåm AS går sammen om å operere turisttog på Ofotbanen vil bli et spennende samspill, sier Vik.

Også i den nye samarbeidsorganisasjonen er det optimisme.

Administrerende direktør Solrun Hjelleflat, sier de har vært i dialog med Narvik om dette i flere år. Hun mener dette gjør at de etter hvert kan tilby et helårs reisemål med Arctic Train.

– Det er store likheter mellom Flåm og Narvik, og vi har sett på om erfaringene vi har gjort oss i Flåm lar seg kopiere oppe i Narvik. Å få dette på plass vil være fantastisk for norsk reiseliv, sier Hjelleflat.

Hun tror et slikt samarbeid vil bli lagt merke til internasjonalt.

– Dette vil styrke norsk reiseliv. Norge er et lite land, så det å slå kreftene sammen og kunne tilby to spektakulære togopplevelse både langs fjordene og i Nord-Norge vil slå godt an internasjonalt.

Tog på flåmbanen

Flåmsbana er en av de bratteste toglinjene i verden på normalspor, der nesten 80 prosent av reisen har en stigning på 5,5 prosent.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

– Setter Narvik på kartet

Leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk Reiseliv, Siw Sandvik, mener dette er gode nyheter for reiselivet.

Siw Sandvik, Nordnorsk reiseliv.

Siw Sandvik i Nordnorsk Reiseliv tror samarbeidet vil ha stor betydning for utviklingen av Narvik og Ofoten som et attraktivt reisemål.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Flåm AS har vært en suksess i verdenssammenheng på Vestlandet. Et så omfattende samarbeid med to spektakulære togstrekninger i Norge vil være svært positivt for reiselivet i nord, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun mener det er mye Arctic Train vil kunne dra veksler på, spesielt når det gjelder læring og kompetanse.

– Dette gjør uten tvil Narvik og Ofoten mer tilgjengelig for nordmenn og internasjonale turister.

Opplev ei av dei mest spektakulære togreisene her til lands frå orkesterplass. Bli med minutt for minutt frå høgfjell til fjord. Reisa startar på Myrdal stasjon på Bergensbanen og snor seg frå 866 moh. ned til Flåm ved Sognefjorden.

Opplev ei av de mest spektakulære togreisene her til lands fra orkesterplass. Bli med minutt for minutt frå høgfjell til fjord. Reisa starter på Myrdal stasjon på Bergensbanen og snor seg frå 866 moh. ned til Flåm ved Sognefjorden.