Hopp til innhold

Her er det «ingen» som bygger seg hytte

Mens noen kommuner opplever hyttebygging som ligner mellomstore landsbyer, finnes det kommuner der det ikke er bygd en eneste hytte på flere år.

Ramberg i Flakstad

Flakstad i Lofoten er en av kommunene i Norge der det nesten ikke bygges hytter. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det bare registrert en eneste ny fritidsbygning de siste fire årene.

Foto: Wikipedia Commons

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Med kritthvite strender og stupbratte fjell er Flakstad i Lofoten litt av en naturperle.

Men nybygde hytter er det lite av.

Svært lite.

Faktisk er det bare registrert én eneste nybygd fritidsbolig i kommunen de siste fire årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det gjør Lofot-kommunen til en av stedene i landet der det pågår minst hyttebygging.

– Det var overraskende! Jeg måtte faktisk sjekke med teknisk sjef om det kunne stemme, sier ordfører i Flakstad, Trond Kroken (Sp), som fikk bekreftet det lave antallet av kollegaen.

Kilanpollen på Flakstadøya

Flakstad kommune har lite av både boligbygging og hyttebygging.

Foto: Jon Olav Larsen

Tynn stripe

I 46 norske kommuner er det bygd under fem fritidsboliger de siste fire årene, ifølge tallene fra SSB.

Lofot-ordføreren tror årsaken til at Flakstad er på denne lista er sammensatt.

– For det første har mange hus blitt solgt som ferieboliger. Vi har heller ikke så mye tilgjengelig tomt å bygge på. Vi er kjent for fjell og hav og har bare en tynn stripe man kan bygge på der det ikke er rasfare.

I tillegg var kommunen først ut i landet med å erklære et mål om å bli «arealnøytral».

– Det betyr at vi ønsker å bruke de bygningene vi har, før vi eventuelt bygger nytt. Hvis vi bygger nytt, vil vi tilbakeføre noe annet til naturen. Naturen blir en stadig mer dyrebar ressurs og den har en verdi i seg selv også utover den ordinære kapitalismen.

Utsira kommune, Rogaland 2014

Utsira i Rogaland har særdeles lite hyttebygging.

Foto: Oskar Puschmann / Skog og landskap bildearkiv

Fineste tomtene

Tidligere denne måneden foreslo programkomiteen for Miljøpartiet De Grønne å stanse bygging av nye hytter utenfor eksisterende hyttefelt. Hytteområder som ikke allerede har vann, strøm, kloakk og vei, skal ikke få det.

Forslaget har skapt debatt og er nå ute på høring.

Kroken mener det kan være lurt å ha et bevisst forhold til hyttebygging.

– Bygger man seg hytte, vil man gjerne ha den fineste tomta. Da skjærer man seg kanskje i fingeren, fordi man opptar et areal som skulle tilhørt allmennheten.

Selv om det foregår lite nybygging i Flakstad, er det kommuner det skjer enda mindre.

Syv kommuner i Norge er registrert med null nybygde fritidsbygg de siste fire årene (se liste lenger opp i saken).

Andre kommuner har langt mer aktivitet.

Kvalvika

I fjor besøkte nærmere 70.000 personer Kvalvika i Flakstad, ifølge kommunes tall.

Foto: Jon Olav Larsen

Vil vedta fjellgrense

I motsatt ende av skalaen finner vi Øyer i Gudbrandsdalen. Kommunen rommer blant annet Hafjell Alpinsenter.

I kommunen har det i løpet av de siste fire årene blitt bygd 656 hytter. Det gjør at de havner helt i norgestoppen.

– Det har vært en ønsket utvikling, men nå begynner vi å nærme oss et tak, sier ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp).

Han sier kommunen er i ferd med å vedta en fjellgrense for å redusere potensielle konflikter med beitenæring og seterdrift. Privat hyttebygging vil bli begrenset.

– Vi ønsker å satse mer på aktiviteter som kan benyttes av alle besøkende. Vi så under koronaepidemien at vi er for sårbare når så mange arbeidsplasser er knyttet til hyttenæringen.

Hytter i Hafjell

De siste årene er det bygd hundrevis av hytter i Øyer kommune.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK