Fjerner ikke eksplosivt atomavfall

Oppryddingen av Storbritannias farligste atomanlegg er utsatt ytterligere to år. – Det betyr at vi må leve to år til med eksplosjonsfare, sier Lofoten mot Sellafield.

Sellafield

Sellafield er et kjernefysisk anlegg og et tidligere kjernekraftverk i Cumbria i England på kysten av Irskesjøen.

Per Kåre Holdal

Per Kåre Holdal er sterkt bekymret på grunn av manglende opprydding av Sellafield.

Foto: Gisle Forland / NRK

Aksjonsgruppen Lofoten mot Sellafield er bekymret fordi flytende høyaktivt avfall blir liggende i gamle tanker enda lenger enn planlagt.

– Vi er sterkt bekymret for at de høyradioaktive tankene nå er utsatt med to år. De skulle vært nede på et nivå nå som ville redusert eksplosjonsfaren betraktelig, sier Per-Kaare Holdal i aksjonsgruppa Lofoten mot Sellafield til NRK.no.

– Siden det er fare for eksplosjon, er vi sterkt bekymret, og vi håper at norske myndigheter reagerer.

Ifølge Holdal er det store tekniske utfordringer ved rensing og tømming av de radioaktive tankene som ga total stopp i rensingen i 11 måneder.

Store problemer

Nuclear Decommissioning Authority (britisk statlig tilsynsorgan, journ. anm.) har ifølge Holdal gitt verket en frist for å få nivået ned på et stabilt nivå, men denne grensen er utsatt i ytterligere to år.

Allerede i 2010 skrev Statens Strålevern at dersom det skulle oppstå en eksplosjon i Storbritannia, og 1 prosent av det avfallet ville komme over norske områder, så ville det tilsvare 10 ganger Tsjernobyl.

– 27 svømmebasseng med radioaktivt materiale

Avisen The Guardian har tidligere skrevet at Sellafield-anlegget har nok mellomaktivt og høyt radioaktivt materiale til å fylle 27 svømmebassenger av samme størrelse som brukes under sommer-OL.

Holdal håper dette understreker alvoret i saken, og han håper at den norske miljøvernministeren nå engasjerer seg i saken.

– For engasjementet har vært fraværende de siste årene, sier Holdal.

NRK har bedt om en kommentar fra Miljøverndepartementet i denne saken, men har så langt ikke fått noe svar.

11. juni kommer britiske myndigheter til Lofoten for å møte Lofoten mot Sellafield. Per Kåre Holdal håper også at den norske miljøvernministeren kommer på dette møtet.