Hopp til innhold

Fjerner 40 sykehussenger

De må bort for å få budsjettet i balanse.

Sykehus-seng

SKAL BORT: For å få budsjettet i balanse skal Helgelandssykehuset fjerne 40 senger.

Foto: Scanpix

Helgelandssykehuset fjerner sykehussenger for å få budsjettet i balanse i år. Også de andre helseforetakene i Helse Nord sliter med for lite penger.

Helse Nord har nemlig stilt krav om at alle foretakene skal komme i balanse i år. Men mens Helgelandssykehuset fjerner senger for å komme i balanse, styrer de andre sykehusene mot store underskudd.

- Alvorlig

- Dette er definitivt alvorlig, sier foretaksdirektør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset.

- Vi kommer til å få en situasjon i løpet av høsten der vi nok en gang bryter likviditetsgrensa.

Det var i slutten av juni at Helse Nord presiserte kravet om at foretakene skal komme i økonomisk balanse i år. Fristen for å fortelle hvordan de skal greie det er satt til 15. august. Derfor har alle de foretakene styremøter denne uka.

I vedtaket fra foretaksmøtet heter det: Foretaksmøtet presiserer at resultatkrav for 2008 ligger fast, og forutsetter at "helseforetakets navn" tar nødvendige grep for å realisere dette i samsvar med tidligere gitte føringer samt presiseringer i dette foretaksmøtet.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord vil ikke kommentere denne saken nå.

Kun Helgelandssykehuset gjør jobben

I Nordland er det bare Helgelandssykehuset som gjør det de er pålagt. Ved å fjerne opptil 40 senger, flest på Mo og i Sandnessjøen, skal de greie balansekravet.

- Det kan forsvares ut i fra at den medisinske behandlinga oftere blir gjenomført som dagbehandling. Det gir ei mer kostnadseffektiv drift. I tillegg er det bedre for pasienten, sier foretaksdirektør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset.

Flere hundre millioner i minus

Ved UNN, som sykehuset i Narvik er en del av, styrer de mot 150 millioner i underskudd i år, og der skal ei omlegging av hele driften gi balanse til neste år.

For Nordlandssykehuset, som omfatter Bodø, Stokmarkens og Lofoten, går det mot vel 100 millioner i underskudd.

- Vi klarer ikke å gå i balanse i år, sier foretaksdirektør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset.

- Har dere gjort jobben deres?

- Det har vi ikke. Vi må bruke høsten til å få ned kostnadene.