Fjellsiden er full av spor etter ulovlig kjøring

– Det kommer til å skje alvorlige ulykker i fremtiden, sier jordbrukssjefen.

Scooterspor etter snøscooterkjøring i Svartskardheia

– Når man kjører snøscooter er det vanskeligere å merke at man er i et skredfarlig område, enn når man går på ski, sier skredekspert.

Foto: Arild Larsen

Det var i helga at jordbrukssjefen i Hadsel kommune, Charles Johannessen, oppdaget snøscooterspor helt oppi fjellsidene, skriver Bladet Vesterålen, som først omtalte saken.

Skituren sammen med kompisen, Arild Larsen, gikk til Svartskardheia mellom Hadsel og Lødingen. Til avisa advarte Johannessen om at det kommer til å skje alvorlige ulykker på stedet i fremtida.

– Dette har pågått i mange år. Det virker som om de kjører så høyt som de tør, sier Charles Johannessen til NRK.

– Ikke elg, rein eller rype

Snøscooterspor i Svartskardheia

Ifølge Bladet Vesterålen er det gitt ut én scooterløyve på Hadsel-siden av kommunegrensen, men ingen i Lødingen.

Foto: Arild Larsen

For å kunne bruke snøscooter eller andre motoriserte kjøretøy i utmark, må man ha løyve fra kommunen og tillatelse fra grunneieren. Kjøring uten løyve kan gi 3000 kroner i bot.

Skikompis Arild Larsen har hytte i området, og sier han har tatt bilder, sendt brev, vært i møter og tatt telefoner når scooterkjøringen har stått på.

– Det virker som om ingenting skjer. Scooterkjørerne blir friere og friere, og folk har sluttet å gå på ski i området. Det er ikke noe liv her lenger, ikke elg, rein eller rype, sier Larsen til NRK.

Den ulovlige scooterkjøringen er nå politianmeldt. Til Bladet Vesterålen sier lensmann Bjørn Følstad Larsen at politiet er godt kjent med den ulovlige snøscooterkjøringen i området. Politiet har hatt kontroller uten å ha tatt noen på fersk gjerning.

– Det som skjer her er trasig, og ulovlig, sier Arild Larsen til NRK.

Det finnes ikke noen egen statistikk over snøscooterulykker her til lands, fordi mange av dem ikke skjer i veitrafikken. Men, i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg anslås det at seks personer dør årlig i forbindelse med snøscooterulykker, mens rundt 150 skades.

Snøscooterspor i Svartskardheia

Charles Johannessen ble ikke overrasket over det intrikate nettet av scooterspor som møtte han.

Foto: Arild Larsen

Ønsker kompetanseløft

De aller fleste dør i ulykker utenfor offentlig vei, og mange er knyttet til kjøring i fjell.

– I bratt terreng er snøskredfare noe man må forholde seg til, sier seksjonssjef for snøskredvarslinga hos Norges vassdrags- og energidirektorat, Rune Engeset.

NVE har flere rapporter på at scooterførere enten løser ut eller blir tatt av skred utløst av andre, og i noen tilfeller ender skredene i dødsulykker.

– Scooterførere kan løse ut skred og fraktes inn i terrengfeller, som for eksempel bekkedaler, og bli liggende dypt begravd under snømassene.

– Ikke samme skredfølelse

Rune Engeset

– Det kan være vanskeligere for en scooterfører enn en skikjører å merke skredfaren, sier Rune Engeset.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Seksjonssjefen presiserer at kompetanse er nøkkelen.

– Når man kjører scooter får man ikke de samme skredtegnene som man får når man går på ski. Man kjører fort og scooteren trykker hardt på underlaget. Det blir vanskeligere å oppdage at man er i et skredfarlig område.

Tar folk problematikken på alvor?

– Jeg tror alle som har tatt innover seg hva et skred er, tar det på alvor. Men scooterkjørere har en vei å gå. I det siste har skikjørere blitt mer interesserte og flinke når det kommer til skred.