Fiskerne har tjent 680 millioner mindre enn i fjor

– Årets sesong er en av de aller mest krevende vi har vært gjennom.

Mikal Steffensen

– Det er ikke tvil om at fiskerinæringen er i en dyp dal og inntektstapet har dramatiske konsekvenser, sier leder Mikal Steffensen i Øksnes Fiskerlag i Nordland.

Foto: NRK

Til nå i år har verdien av den fisken som er solgt gått ned med over 680 millioner kroner, eller 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Og det prisfallet merker fiskerne langs norskekysten svært godt.

– Det er ikke tvil om at fiskerinæringen er i en dyp dal og inntektstapet har dramatiske konsekvenser, sier leder Mikal Steffensen i Øksnes Fiskerlag i Nordland.

Fiskeriåret startet med tidenes mulighet til å gjøre det store varpet på havet. En rekordstor torskekvotene var årsaken til optimisme, men lave priser og krise i de viktigste eksportmarkedene, fikk fiskerne ned på jorda med et smell.

– Selv om kvoten på torsk har steget med 33 prosent, har prisfallet vært dramatisk, forteller Steffensen som eier fire fiskebåter.

– Vi driver ganske stort. Vi har et stort apparat i gang og sørger for mange arbeidsplasser. Men hvis vi ikke tjener penger må vi revurdere det vi holder på med. Det frister ikke å fortsette sånn som nå, for å si det sånn.

(artikkelen fortsetter under)

I år er det rekord mye skrei i havet, men prisene har gått så mye ned at fiskerne ikke sitter igjen med mye ekstra penger.

Kraftig prisfall

I dag er det årsmøte i Norges Råfisklag, som er fiskernes egen salgsorganisasjon. De forhandler også fram fiskeprisen.

I fjor ble de enige med fiskeindustrien om å sette ned minsteprisen for torsken i den viktigste vektklassen med tre kroner kiloen.

Det skapte reaksjoner blant fiskerne som spådde at det nesten ville bli umulig å tjene penger i 2013. Og de har langt på vei fått rett.

Direktør i Råfisklaget, Trygve Myrvang, innrømmer at sesongen har vært tøff å takle.

– Årets sesong er en av de aller mest krevende vi har vært gjennom. Bildet er veldig vanskelig både for fiskerne og fiskeindustrien.

På årsmøtet i dag skal Myrvang og de andre gå gjennom markedssituasjonen hittil i år.

– Årsaken til at det har gått galt er åpenbar. Vi har hatt en betydelig kvoteøkning, men det skal selges inn i det europeiske markedet som ligger nede. Viktige land som Portugal, Italia og Spania sliter økonomisk, sier han.

– Vi gjorde rett

Myrvang har stor sympati med fiskerne som nå sliter med historisk lave priser, men han mener det var rett å kutte prisene så dramatisk som det ble gjort i fjor.

– Prisen er betinget av markedet. Hvis fisken bare ligger på lager eller svømmer i sjøen representerer den ingen verdi for fiskerne, sier han.

– Det ble mye misnøye og bråk i desember. Men sesongen har vist at de vurderingene vi gjorde var riktige. Vi kan ikke sette priser som markedet ikke vil betale.

Men konsekvensene er åpenbare. Mikal Steffensen frykter for rekrutteringen til yrket om ikke markedet snur.

– Ungdommene rømmer båtene rett og slett. Vi får ikke folk med på det vi driver med, og det er jeg spesielt bekymret for. Når en bryggearbeider tjener mer enn vi tjener om bord i båtene, er det ikke rart folk blir på land. sier han.

Nå må både han og andre båteiere ty til utenlandsk arbeidskraft.

– Dette har direkte innvirkning på lokalsamfunnet. Det blir stadig mer utenlandsk arbeidskraft på båtene. Mange rederier må til utlandet for å finne fiskere, for ungdommen velger noe annet.