NRK Meny
Normal

– Fiskerne i Nord-Norge får flere fordeler enn oss

Lederen i Møre og Romsdal Fiskarlag hevder fiskerne i sør diskrimineres sammenlignet med sine kollegaer i nord. Og han får støtte fra én av Nord-Norges mest profilerte fiskere.

Per Jan Kvalsvik

Under årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag la Per Jan Kvalsvik fram et krav om like rettigheter for fiskerne. Han hevder fiskerne i sør diskrimineres.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Under Møre og Romsdal fiskarlags årsmøte i Molde torsdag la styreleder Per Jan Kvalsvik fram krav om likebehandling av fiskere i hele landet.

Han har sett seg lei på det han mener er en prioritering av fiskerne i nord.

– Fiskerinæringa i Nord-Norge har flere fordeler enn oss her i sør. Det er politisk styrt. Vi ber ikke om noen forskjellsbehandling. Vi har bare et brennende ønske om at folk skal behandles likt uansett hvor du bor i landet, sier Kvalsvik til NRK.

Kjell Ingebrigtsen

Nordlendingen Kjell Ingebrigtsen, som er leder i Norges Fiskarlag, støtter kravet.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

– Det er ikke adressen din som skal være avgjørende når du er fisker. Det må være like vilkår for alle, legger han til.

Foran medlemmene sine nevnte han eksempler som strukturering av kvoter, kjøp og salg av kvoter, samt reglene for å flytte kvotene for å illustrere det han beskriver som forskjellsbehandling.

Overfor NRK utdyper han synspunktene sine.

– Det er lett å ta en sjark med torskekvote fra Møre og Romsdal til Finnmark. Men du klarer aldri å flytte en sjark med torskekvote motsatt vei. Vi vil bare ha lik behandling, slår Kvalsvik fast.

Får støtte

Kravet om likebehandling får støtte fra lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen, som er fra Bodø, er langt på vei enig med Kvalsvik.

– Det han er inne på er noe vi sentralt i Norges Fiskarlag har poengtert hele veien. Vi ønsker en likebehandling av fiskerne uansett hvor de bor i landet.

Lederen i fiskerlaget sier regelverket for fisket blir tolket annerledes i Nord-Norge enn lenger sør, og vil ha slutt på det.

– På enkelte områder har vi kanskje hatt spesielle ordninger, men det blir færre av dem, forklarer Ingebrigtsen, og bruker ordningen med fylkesbindinger av kvoter som et eksempel.

– Denne ordningen med fylkesbindingene har vi i fiskerlaget sentralt bedt om å få fjernet.

Kystfiskarlaget: – Merkelig

Kjell Ingebrigtsen er klar på at enkelte ordninger, blant annet kjøp og salg av kvoter, virker mot sin hensikt. Og at de ønsker å gjøre noe med det.

– Derfor jobber vi i Norges Fiskarlag for å forenkle regelverket. Vi vil ha et likt regelverk uansett om du er nord eller sør i landet. Det er målet vårt.

Arne Pedersen

Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag har liten forståelse for kravet.

Foto: Nils Henrik Måsø

– Hvorfor er det sånn at regelverket tolkes annerledes ut ifra hvor du er i landet?

– Godt spørsmål! Utgangspunktet for regelverket er jo at vi skal prøve å bevare de ulike særegenhetene i de ulike samfunnene på kysten.

– Det er en stund siden dette regelverket ble utformet, og når årene går endres etter hvert mulighetene. Da endrer også behovet for regelverket seg, påpeker Ingebrigtsen.

Like enig er ikke lederen i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, fra Finnmark. Han har liten forståelse for kravet fra sine kollegaer i Møre og Romsdal.

– Det utspillet har jeg lite og ingen sans for. Hvis det er noen som har fordeler, så er det dem, hevder Pedersen.

Han påpeker at fisken i havet eies i fellesskap av det norske folk, og at det er opp til forvaltninga å vurdere reguleringen.

– Jeg synes det er merkelig å hevde at vi har flere fordeler enn dem. Det høres mest sutrete ut. Det er for eksempel ikke lett for en som holder til innerst i Finnmark, bemerker Pedersen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.