NRK Meny
Normal

Fiskerisvindel for 3 milliarder

Skatteetatens offensiv mot fiskerinæringen avdekket i fjor unndratt skatt på til sammen 3 milliarder kroner. Skatteetaten er bekymret over økningen i organisert kriminalitet i næringen.

Sild

OPPGIR IKKE INNTEKTER: Skatteetaten avdekket unndratt inntekt fra fiske på 1,2 milliarder kroner i 2010.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

I samarbeid med Politiet, Tollvesenet og Fiskeridirektoratet gjennomførte etaten rundt 600 kontroller i 2010. De avdekket blant annet svart omsetting av fisk, trygdesvindel, skatteunndragelser ved overdragelser av fiskeritillatelser og slusing av penger til skatteparadiser, skriver Dagens Næringsliv .

Tredobling fra 2009

De avdekket unndratt inntekt på 1,2 milliarder kroner, en tredobling fra 2009.

1,8 milliarder kroner i formue ble unndratt i beskatning, en oppgang på 700 millioner kroner. I tillegg avdekket de svindel av moms og arbeidsgiveravgift.

Mot mer organisert kriminalitet

Underdirektør Sølvi Åmo Albrigtsen i Skatt Nord, som leder Skatteetatens fiskerisatsing, sier at svart fiskesalg ikke er noe nytt. Men de ble overrasket over dreiningen mot det de oppfatter som organisert kriminalitet.

– Vi ser tendenser til at det inngås forbindelser over landegrensene, hvor man er enige om å skjule profitt eller eierskap. Eller at noen gjør en tjeneste for en annen aktør, slik at penger blir hvitvasket. Det er derfor et stort behov for samarbeid med kontrollmyndigheter i andre land, sier Albrigtsen.

Leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av næringen han representerer, men sier han skal sette seg inn i tallene fra Skatteetaten.