Hopp til innhold

Fiskeriministeren krever mindre lakserømming: – Nå vil jeg se handling

Oppdrettsbransjen er i trøbbel etter det høyeste antallet rømminger på mange år. Nå går de sammen, og lanserer konkrete tiltak.

Oppdrett
Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

I år er det rømt over 280.000 oppdrettslaks fra merder i Norge. Et tall som er betraktelig høyere enn de to foregående årene, og det høyeste antallet siden 2011.

Det vil fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik få en slutt på.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

Foto: Hans Eik Weiby / NRK

Etter et møte mellom ministeren og næringen skal det vurderes nye tiltak for å få ned lakserømningen.

– Nå vil jeg se handling fra næringen. Jeg ønsker svar på hvilke konkrete tiltak de mener vil få ned antall rømningshendelser – raskt, sier Nesvik.

– Svekker næringens omdømme

I år så det lenge ut til å bli et lavt år for lakserømming.

Men etter at 50.000 rømte fra Tosenfjorden, over 200.000 lakseyngel rømte i Troms, og 17.000 stakk av fra et anlegg i Sogn, ble 2019 plutselig det verste året siden 2011. Da rømte 365.000 laks.

– Rømming er miljøkriminalitet. Det er ulønnsomt, og det svekker næringens omdømme. Både antallet fisk og antall hendelser er for høyt, sier Nesvik.

Merder i Øksbåsen (Tosenfjorden)

Det var her, fra en merd i Øksbåsen i Tosenfjorden i Nordland, at 50.000 laks rømte tidligere i år.

Foto: SinkabergHansen AS

Han sier regjeringen har økt midlene for overvåkning av rømt fisk i elver betydelig.

I tillegg innførte de i 2015 prinsippet om at næringen betaler for forurensningen.

– Ingenting betyr mer for oss

Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge vil handle. De går nå sammen om flere felles tiltak mot rømming.

– Det er ingenting som betyr mer for oss akkurat nå enn at rømmingstallene går ned, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Blant tiltakene er et forum for å dele informasjon og kunnskap. Tiltakene skal sørge for en styrket koordinert innsats, kompetanseheving og sikkerhetskultur i og rundt merdene.

For ifølge Sjømat Norge skyldes brorparten av rømmingene menneskelige feil.

– Vi har sett stor nytte av rømmingssikringskurs. Vi vil tilrettelegge for at det arrangeres kurs som tilbyr opplæring spesifikt knyttet til risikoforståelse, sier Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Nullvisjon

Nesvik forventer at næringen tar lærdom av hendelsene og skjerper rutinene.

– Visjonen er null rømte laks. Sammen skal vi jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer, sier Nesvik.

Det sier Robert Eriksson i Sjømatbedriftene at de vil.

– Næringen er helt avhengig å få kontroll på fisken og få redusert antall rømminger. Gjennom disse tiltakene viser vi at en nullvisjon ikke er bare ord, men man også er villig til å iverksette handling, sier Eriksson.

Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening

– Etter Sjømatbedriftenes syn er det helt avgjørende å få økt kompetansen i forbindelse med arbeidsoperasjoner, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

Foto: Kjell Peder Gyldenskog