Normal

Fiskere truer med aksjoner

Fiskerne i Bø i Vesterålen truer med aksjoner dersom regjeringa fortsetter å skyte seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen.

Tre fiskebåter hindret seismikkskipet "Polshkov" å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen

AKSJONERTE: Tre fiskebåter hindret seismikkskipet 'Polshkov' å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Det opplyser leder i Nordland Fylkesfiskarlag, Tom Tobiassen, til Fiskeribladet.

Tobiassen frykter at neste års seismikk-aktivitet blir doblet etter at regjeringen har bevilget nesten dobbelt så mye til denne aktiviteten.

Strengt regelverk

Seismikk er kraftige lydbølger som sendes mot havbunnen for å kartlegge eventuelle olje- og gassforekomster. Regelverket for seismikk er strengt, blant annet fordi skytingen skremmer fisk og gjør store områder ubrukelig for fiske i lengre tid.

Vil vurdere aksjoner

- I år var det avsatt 70 millioner. Til neste år handler det om det dobbelte. Da ender vi op med en aktivitet til neste år som nødvendigvis må bli langt større enn det vi kan akseptere, sier Tom Tobiassen til Fiskeribladet.

Han utelukker ikke konfrontasjoner til neste år.

- I ytterste konsekvens vil dette kunne tvinge oss til å gjennomføre aksjoner, det vil si at vi blir nødt til å legge oss fysisk i veien for den seismiske aktiviteten, varsler Bø-fiskerne.

Anmeldt av Bellona

Oljedirektoratets (OD) seismikkskyting skapte mye debatt i sommer. Mange fiskere fryktet aktiviteten ødela for fisket og næringen truet med aksjoner for å hindre oljeleting. I august toppet det seg med at miljøorganisasjonen Bellona anmeldte direktoratet for støyforurensing.

- Oljedirektoratets seismikkundersøkelse utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer var i strid med forurensningsloven. Bellona anmeldte derfor forholdet til politiet. Seismikkundersøkelser er forurensning fordi de medfører uønsket lyd som kan skade både fisk og marine pattedyr, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han håper at anmeldelsen vil føre fram, og at samtlige seismikkundersøkelser i framtiden blir pålagt å søke om forurensingstillatelse.

- Mangler kunnskap

– Direktoratet mangler kunnskap om hva som kan skje med livet i havet på grunn av seismikkskytinga. Dette er et felt som har vært preget av manglende forskningsinnsats i flere år, sier Hauge.

Havforskningsinstituttet har tidligere bekreftet at det eksisterer større usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene på havmiljøet som følge av gjentatte seismiske undersøkelser over tid.

Instituttet har initiert et forskningsprosjekt som skal se på effektene av seismikkundersøkelsene i Nordland 7. Dette prosjektet vil imidlertid ikke ha oppstart før Oljedirektoratet gjenopptar seismikkundersøkelsene i Vesterålen i 2008.

Fiskere aksjonerer mot seismikk Vil stanse seismikkskyting - Torsk blir døv av seismikk Mer seismikkskyting neste år