Hopp til innhold

Fiskere kan få i pose og sekk

Fiskere kan både la seg frikjøpe av Oljedirektoratet, fiske mens årets seismiske undersøkelser pågår utenfor Vesterålen og Senja og deretter søke erstatning for tapt fiske fra Fiskeridirektoratet.

Fiskere

SIER NEI: Fiskerne Hjalmar Olsen (t.v.) og Geir Olsen ombord på fiskebåten 'Snarsetværing' er ikke villige til å la seg kjøpe av Oljedirektoratet.

Foto: Ane Høyem / NRK

Det bekrefter både Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet overfor FiskeribladetFiskaren. Etter fjorårets bruduljer rundt seismikkinnsamlingen utenfor Lofoten og Vesterålen har Oljedirektoratet tilbudt fiskerne en frikjøpsordning der de får erstatning hvis de lar være å fiske i de to områdene det skal skytes 3D-seismikk i sommer.

Kan fiske

Fiskerne forplikter seg til ikke å være til hinder for de seismiske undersøkelsene. Men kommunikasjonsrådgiver Bjørn Rasen i Oljedirektoratet bekrefter overfor FiskeribladetFiskaren at fiskere likevel kan fiske i de områdene de er frikjøpt fra.

Les også: Kaos blant fiskerne

Hvis fiskeren setter bruk i frikjøpsområdet og kan dokumentere redusert fangst som følge av skremmeeffekt fra undersøkelsene, er det ingenting i veien for å benytte seg av ordningen Fiskeridirektoratet administrerer. Her kan fiskere søke om erstatning for redusert fangst.

Omstridt ordning

Frikjøpsordningen fra Oljedirektoratet fikk en delt mottakelse blant fiskerne da den ble lansert for et par uker siden. Kystfiskarlaget oppfordret sine medlemmer til å si nei til frikjøp, mens lederen i Fiskarlaget Reidar Nilsen ønsket ordningen velkommen. Da saken kom opp til behandling i Fiskarlagets landsstyre, sa et knapt flertall nei til ordningen.

Les også: Fiskarlaget snur i frikjøpsordninga

Argumentasjonen er at det ideelt sett ikke bør skytes seismikk utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at fiskerne bør holde på prinsippene.

Mistet råstoff

Fiskeindustriens interesseorganisasjon FHL reagerer sterkt på at industrien ikke omfattes av frikjøpsordningen. Direktør for markedsutvikling, Geir Ove Ystmark har studert Norges Råfisklags statistikker og kommet fram til følgende konklusjon.

Les også: Det spøker for seismikk-skytinga

– Industribedrifter på Senja, i Lofoten og Vesterålen hadde en reduksjon i råstofftilførselen på hele 70 prosent i seismikkperioden i fjor. Men i motsetning til ordningen for fiskere, vil ikke Fiskeri- og kystdepartementet gi fem øre i erstatning til industrien, sier Ystmark.