Normal

Fisker seg ikke ut av krisa

Økonomien til fiskerne som har deltatt i vinterens lofotfiske er svakere enn i fjor, selv om de har fisket nesten 40 prosent mer torsk i år.

Fisker drar inn fisk

Lofotfiske vinteren 2010.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Fiskerne i Lofoten klarer ikke å fiske seg ut av den økonomiske krisa, selv om de i vinter har fanget rekordstore mengder lofottorsk.

Tom Tobiassen, leder i Nordland fylkesfiskarlag

Tom Tobiassen, leder i Nordland fylkes fiskarlag.

Foto: NRK

Nå krever Fiskarlaget økte torskekvoter. Lederen i Nordland fylkes fiskarlag, Tom Tobiassen, sier årets prisregime for å berge industrien på land, ikke vil gjenta seg neste år.

- Vi har jo registrert at den norske fisken går ut i markedet, og ikke hoper seg opp i lagrene, sier Tom Tobiassen. Det betyr at prisene skal opp til neste år.

Svakt i fjor

Fiskerne hadde hadde svake økonomiske resultater i fjor, men fiskeindustrien fikk enda svakere resultater.

Dette førte til at fiskeprisene for årets vinterfiske ble satt svært lavt. Likevel var det flere som mente fiskerne ville få bra økonomisk uttelling av årets lofotfiske fordi det i år var anledning å fiske mye mer.

Økonomiprofessor Terje Vassdal ved Norges Fiskerihøgskole sa at fiskerne, på grunn av de store kvotene, kunne fiske seg ut av krisa.

Slik har det ikke gått, og fiskarlagslederen i Nordland må nå håpe at en ekstrakvote kan hindre at fiskerne går med tap i år.

- Slik situasjonen er i øyeblikket, ser jeg for meg at det er det vi må gjøre, sier Tom Tobiassen.

Store fangster

Det er fisket 37 prosent mer lofottorsk i år enn i fjor, men verdien av denne fisken til fiskerne er nesten tre prosent lavere. Geir Ove Ystmark, som er direktør for næringsutvikling i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, forsvarer likevel årets fiskepris.

- Vi har hatt normal førstehåndsomsetning i år. Nå får den hardt prøvede fiskeindustrien en viss avkastning og kan bygge seg opp framover, sier Ystmark.