Hopp til innhold

Fisker Benn-Ole (19) satser friskt med egen kvote og båt til 4,5 millioner

Råfisklaget melder om rekordomsetning i 2018 med over 12 milliarder, og unge fiskere som Benn-Ole Stensvold går dermed ei lys framtid i møte.

Satser friskt

Benn-Ole Stensvold ser tilbake på et meget godt år – i likhet med mange andre fiskere langs kysten.

Foto: Privat

– Det har vært et bra år, sier Benn-Ole Stensvold.

Det er nok ikke mange 19-åringer som kan skilte med ei investering på flere millioner. Men så er det nok heller ikke alle som har jobba like hardt som Benn-Ole for å få realisert drømmen om egen båt og kvote.

Lofotingen har allerede vært fisker i snart to år og har i årene før det jobba på fiskebruk. Med en far som leder fiskebruk ble han tidlig introdusert for næringa.

Med egenkapital og hjelp fra lokalbanken kan han på nyåret sette fot på sin egen båt «Stensvold Senior», og for alvor gå inn i ei næring som går godt.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Mange er positive til at jeg som ungdom kommer inn i yrket. Jeg får mye hjelp og støtte, sier Benn-Ole som bor i Svolvær.

Opp én milliard fra i fjor

Stensvold ble først intervjua av Lofotposten, men de nye tallene fra næringa kom i dag. Tall som viser at det aldri er omsatt mer villfanget sjømat enn i år. Dermed kommer 19-åringen inn på et tidspunkt hvor markedssituasjonen er spesielt bra.

Svein Ove Haugland

administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag har all grunn til å smile.

Foto: Norges Råfisklag

– Det har vært et meget vellykket år for fiskerinæringa langs kysten. Det er den høyeste omsetninga vi har hatt noen gang, konstaterer administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

Når 2018 avsluttes forventer de at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner – vel en milliard opp fra de to foregående årene. Torsk er viktigste art i omsetningen og står for ca. 60 prosent av samlet verdi.

– Det er flere faktorer som spiller inn. Det har vært et veldig godt år for rekenæringa med omsetning fra norske fartøy med over 900 millioner.

– Så har vi hatt gode kvoter de siste årene, med god prisutvikling på torsk og hyse. Ei svak krone virker også positivt inn for ei næring hvor 95 prosent av produktene eksporteres ut av landet.

Båten Feskargutt

Siden 2011 har torskeprisen økt fra 11 kroner til dagens nivå over 20 kroner. Her fra båten Feskargutt.

Foto: Ronny Steve Johansen / Picasa

Høye kvotepriser

Fisker Roger Hansen på Nordkapp, som også er styreleder i Fiskarlaget nord, gleder seg over gode tider.

Roger Hansen, styreleder i Fiskarlaget nord

Roger Hansen, styreleder i Fiskarlaget nord, forteller om et internasjonalt marked som «hungrer» etter norsk sjømat.

Foto: Privat

– Vi husker tilbake til 2011 da torskeprisen var 11 kroner, og nå ligger den godt over 20 kroner. Vi må ta vare på de gode tidene nå, for de dårlige tidene kommer før eller siden.

Både Hansen og Haugland beskriver en positiv trend med rekruttering av unge fiskere. Men Benn-Ole Stensvold retter kritikk mot regjeringa som han mener legger for lite til rette for unge som vil satse med egen båt.

– Jeg kjenner få unge som klarer å komme seg inn. Prisene på kvoter er skyhøye, konstaterer 19-åringen.

– Det burde vært ei ordning der unge fiskere kunne lånt ei mindre kvote fra staten for å få prøvd seg. Slik kan man få litt erfaring før man eventuelt bestemmer seg for å investere flere millioner, avslutter han.

Skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisker etter skrei på havet ved Gryllefjord på uts

Omsetningsverdien i Råfisklaget skapes av leveransene fra vel 4.500 fiskebåter som leverer villfanget sjømat til ca. 200 fiskeindustribedrifter.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix