NRK Meny
Normal

Fiskeoppdretter vil betale avgift

Regjeringen vil ikke øke avgiftstrykket på oppdrettsnæringen og sier nei til arealavgift. Men i Gildeskål i Nordland mener oppdretterne at en avgift høres ut rimelig ut.

Driftsoperatører i Gifas, Randi Busch Bøkestad og Lisa Mari Fredriksen

Driftsoperatører i Gifas, Randi Busch Bøkestad og Lisa Mari Fredriksen. Begge ønsker at kommunen skal sitte igjen med en større del av kaka.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Mange ordførere ble skuffet da regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett i går.

De hadde håpet at regjeringen skulle innføre en arealavgift for norske fiskeoppdrettere, men måtte skuffet se at de gikk glipp av store millioninntekter også denne gangen.

– Vi vil gjerne bidra

Gildeskål i Nordland er vertskommune for flere oppdrettsselskaper, og næringen båndlegger store arealer i sjøen. Dette er arealer som kommunen får liten eller ingen kompensasjon for. Mange har tatt til orde for at kommunene, som sitter igjen med alle ulempene knyttet til oppdrett, skal få en større del av inntektene.

Mære fra Gifas i Gildeskål

En av merdene til Gifas i Gildeskål.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Nå ønsker det lokale oppdrettsselskapet Gifas at kommunen skal sitte igjen med en større del av kaken, og de ønsker selv å bidra til det.

– Jeg vil jo tro at det kan slå positivt ut for næringen at kommunen får noe igjen for det. Dersom vi kan være med å gi noe tilbake til kommunen som lar oss produsere fisken, så burde vi gjøre det, sier driftsoperatør i Gifas, Randi Busch Bøkestad til NRK.

Hun påpeker at selv i dag er det ikke alle inntekter som havner i kommunen.

– Det er jo flere som arbeider turnus og som pendler til kommunen. Dermed får ikke kommunen samme skatteinntekter derfra heller, sier hun.

– Ikke så viktig hvordan det skjer

Det er mange som har foreslått en ordning som gir kommunene mer penger tilbake fra oppdrettsnæringen. En arealavgift har vært foreslått, men også en produksjonsavgift slik den fins i Skottland.

Her betaler oppdretterne 16 øre til kommunene per produserte kilo laks. I Norge ville det betydd mellom 230–240 millioner kroner i inntekter for kommunene årlig.

Men for Kjell Lorentsen som er arbeidende styreleder i Gifas, er det ikke så viktig hvordan beskatningen skjer.

– Vi er positive til en avgift, på en eller en annen måte. Hvordan den avgiften skal utformes, det er ikke så viktig. Vi vil at kommunene skal få en større del av kaka, sier han til NRK.

Kjell Lorentsen, arbeidende styreleder i GIFAS

Kjell Lorentsen, arbeidende styreleder i GIFAS. (Arkiv)

Foto: Einar Breivik / NRK

Men fiskeriminister Elisabeth Aspaker fra Høyre ville det annerledes. I en pressemelding forteller hun at regjeringen heller vil belønne kommuner som legger til rette for den forventede veksten i oppdrettsnæringen.

Lorentsen, som driver flere oppdrettsanlegg i området, sier at det er viktig at også de som har vært med lenge er med og bidrar.

– Det er viktig at kommunene blir premierte og alle må bidra, selv om de er godt etablerte, sier han.

Lorentsen tror at en slik ordning vil komme før eller senere.

– Jeg forstår det slik at ministeren ønsker å premiere kommunene og at hun vil finne en måte å gjøre det på, avslutter han.