Fiskekontrollører føler seg truet på jobb

– Norske fiskerikontrollører blir truet på livet når de er på oppdrag for avdekke juks, sier Thord Monsen som er seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet på kontroll

Det kan være et tøft klima mellom fiskeindustrien og kontrollørene fra Fiskeridirektoratet når fiskefangstene kommer på land. Personen og båten på bildet har ingenting med denne saken å gjøre.

Foto: NRK

Det kan være et tøft klima mellom fiskeindustrien og kontrollørene fra Fiskeridirektoratet når fiskefangstene kommer på land.

Thord Monsen, Fiskeridirektoratet

– Jobben som kontrollør kan være tøff, sier Thord Monsen, som er seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Foto: Privat / Privat

– Under en inspektørsamling hadde vi samlet alle inspektørene i Fiskeridirektoratet, og der stilte vi spørsmål om hvor mange som var blitt truet på livet i forbindelse med den jobben de er satt til. Da var det dessverre et stort flertall av inspektørene som kunne rapportere at de en eller flere ganger hadde opplevd slike situasjoner, sier Monsen til NRK.

I går fortalte NRK om en fiskerikontrollør i Nordland som som gjorde skjulte opptak av samtalen han hadde med fiskekjøper under en kontroll i bedriften, uten at kjøperen visste om det. Ifølge regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet i Nordland følte kontrolløren seg truet av fiskekjøperen.

– Vi har anledning til dette når vi føler oss truet. Det er svært sjelden vi kommer i slike situasjoner, sier hun til NRK.

Ingen støtte fra bransjen

Organisasjonen Sjømat Norge – tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) – støtter fiskeindustrien.

– Inspektørene gjennomfører kontroller hver eneste dag gjennom hele året og har lang erfaring. Jeg tviler ikke på at det gjennom mange år kan det ha oppstått enkeltsituasjoner som kan ha vært anspent. Men jeg tror ikke at dette er hovedinntrykket, sier direktør Sverre Johansen.

– Aldri opplevd maken

En fiskeprodusent i Lofoten forteller til NRK at han har opplevd å bli møtt av en svært opphisset representant for Fiskeridirektoratets kontrollverk i Nordland.

Under lofotfisket i vinter kom en fullastet båt, og det var om å få fisken på land raskt. Alle 30 arbeidere gjorde seg klare. Da kom en person fra Fiskeridirektoratet for å prate med meg. Jeg sa at jeg ikke hadde tid, noe som gjorde kontrolløren så hissig at jeg ble redd. Jeg har i mine 40 år i fiskerinæringen ikke opplevd lignende, sier han.

Han legger til at personen fra Mattilsynet var en høflig person.

Ingen klare regler

I Fiskeridirektoratet finnes det ikke klare regler for å bruke skjult mikrofon.

– Dersom vi skulle ha innført rutiner for å ta opp samtaler på generelt grunnlag, ville vi ha søkt om en klar hjemmel for å gjøre det, sier Thord Monsen, som er som er seksjonssjef i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

– En krenkelse

Datatilsynet kjenner ikke den konkrete saken fra Nordland, men sier på generelt grunnlag at folk flest vil føle skjult opptak som et overtramp.

Det vil føles som en integritetskrenkelse, sier seniorrådgiver, Henok Tesfazghi i Datatilsynet til NRK.