Vil endre regelverket etter funn av 800 forlatte teiner: – Det er helt uakseptabelt

Det er ikke såkalt røkteplikt på taskekrabbe slik det er på fangst av kongekrabbe. Det ønsker fiskeriministeren og Norges Fiskarlag å få endret.

Utmagret torsk fanget i ulovlig teiner på Helgeland.

MISHANDLET: Kystvakten og fiskeridirektoratet fant torsk, krabbe, kongesnegler, steinbit, kråkeboller og sjøstjerner på til sammen et tonn, som de kastet ut i havet igjen.

Foto: Kystvakten

NRK fortalte i går om Kystvakta og Fiskeridirektoratet som på tokt i helgen hentet opp om lag 800 teiner som hadde ligget i sjøen i altfor lang tid.

Fisken og sjødyrene som ble funnet i teinene hadde enten sultet i hjel og råtnet, eller spist sine egne for å overleve.

Alle de 800 teinene hører til ett og samme rederi, og opphentingen er blant de største Fiskeridirektoratet har gjort.

Noen av kongesnegleteinene kan ha stått i havet opp mot ni måneder uten å bli brukt, ifølge Fiskeridirektoratet. Krabbeteinene kan ha stått siden desember.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag liker veldig dårlig at teinene har stått åpne i havet over lang tid uten at noen har hatt tilsyn med dem.

– Det er skremmende. Fisken går inn og har ikke mulighet til å komme seg ut. Jeg er veldig glad for at fiskeridirektoratet tar tak i dette, sier han til NRK.

Steinbit fanget i ulovlig teiner på Helgeland.

DØD OG FORDERVELSE: Kystvakten og Fiskeridirektoratet fant 5500 individer i teinene på toktet.

Foto: Kystvakten
MISHANDLET: Kystvakten og fiskeridirektoratet fant torsk, krabbe, kongesnegler, steinbit (bildet), kråkeboller og sjøstjerner på til sammen et tonn, som de kastet ut i havet igjen.

Vil ha røkteplikt

Ingebrigtsen mener det er åpenbart at teinene skulle vært tatt på land når fisket var avsluttet.

Han vil også endre regelverket for at slike ting ikke skal skje igjen.

I dag er det ikke plikt til å se etter taskekrabbeteiner eller kongesneglteiner som blir satt ut i havet. På kongekrabbefiske er det derimot såkalt røkteplikt.

– Jeg mener selvfølgelig det bør være en røkteplikt. At noen av disse teinene har stått oppe for fangst siden lenge før jul, det er helt uakseptabelt.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ønsker også å endre lovverket til at det skal være plikt til å se etter disse teinene.

– Det er helt rett som fiskerne sier, mener den ferske fiskeriministeren.

– Det er også det som er intensjonen i lovverket, og det må gjøres en presisering. Det er helt klart intensjonen i havressursloven; at man ikke skal sette utstyr eller bruk ut i havet uten å passe på det. Dette er spøkelsesfiske som vi vil ha slutt på, sier han.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten på rensketokt av ulovlige teiner på Helgeland.

Her blir teinene stablet på Kystvaktens båt.

Foto: Fiskeridirektoratet

Ikke straffbart

Å etterlate bruk i havet slik det har skjedd i dette aktuelle tilfellet, er ulovlig, men ikke straffbart.

I havressurslovens paragraf 28 er det ingen hjemmel for å gi straff i form av bøter eller fengsel.

Fiskeriminister Ingebrigtsen mener det må gjøres en presisering i lovverket.

– Sånn skal det ikke være, og det har jeg lyst til å gjøre noe med, sier Ingebrigtsen.

Skylder på koronakrisa

Rederiet som står bak utsettet av krabbeteinene sier i en kommentar at:

– Rederiet er hardt rammet av koronakrisa på grunn av eksportsvikt til blant annet Asia. Rederiet har ikke mottatt varsel om vedtak fra myndighetene om at teinene måtte fjernes før 4. mai.

Når det gjelder dyrevelferd mener rederiet at det er nettopp det de har jobbet hardt for å bedre i form av å ta vare på ressurser fra havet.