Hopp til innhold

Fiskarlaget: – Sportsfiskerne slipper for billig unna

Laksefiskerne på havet har ofret mer enn hobbyfiskerne for å få laksebestandene opp, mener Norges Fiskarlag. – Tradisjonsfisket dør ut, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Laksefiske

Miljødirektoratet regulerer fisket etter laks både i sjøen og i vassdragene.

Foto: Thomas Nikolai Bleikeli / NRK

Fordi villaksen er truet har myndighetene bestemt at både yrkesfiskere og sportsfiskere må forholde seg til strenge regler.

– De som har laksefiske som levebrød burde hatt et fortrinn i denne sammenhengen, men det har de dessverre ikke, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen fra Norges fiskarlag.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I havet er det lov til å fiske etter villaks i tre uker av sesongen, to dager per uke.

– Da sitter vi igjen med seks dager, noe som er helt uholdbart. Tradisjonsfisket, som er svært viktig for kystsamfunn over hele landet, vil til slutt dø ut.

– Forskjellsbehandling

I år 2000 ble det tatt opp 626 tonn sjølaks langs kysten av Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor var tallet redusert til 212 tonn.

I samme periode har totalfangsten for elvene gått ned fra 663 tonn til 355 tonn.

Selv om Ingebrigtsen er enig i at sportsfiskerne også må leve med strenge regler, mener han de yrkesaktive har ofret mest for at det går bedre i lakseelvene.

– Det krever for mange ressurser å drive aktivt med sjølaksefiske og lønnsomheten blir så liten, sier han til NRK.

Strenge regler i elvene

Frank Bakke-Jensen

Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen.

Foto: Marte Lindi

Stortingsrepresentant og Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen er av en helt annen oppfatning enn fiskarlagslederen.

– Fiskerne i elv har også gjort sin del for at stammene av villaks har gått opp. Og vi skal være klar over at det i år selges 20 prosent færre fiskekort sammenlignet med i fjor.

– I mange elver er det også restriksjoner på hvor mye laks som tas per døgn, ukeskvoter og regler for hvor stor fisken som tas kan være, sier Bakke-Jensen.

– Mer kunnskap først

I Norges fiskarlag vil de fortsette å jobbe for en jevnere fordeling av reguleringene. At deres medlemmer skal ha den største belastningen for å få laksebestandene opp aksepterer de ikke.

Kilenotfiske etter laks

Siden år 2000 har fangstene av villaks i havet gått ned nesten 87 prosent, ifølge Fiskarlaget.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi ønsker oss blant annet flere dager å fiske på. Fortsetter myndighetene med de samme reguleringene, er det bare et tidsspørsmål før alle kilenotfiskerne i Norge forsvinner, sier Kjell Ingebrigtsen.

At noe kan gjøres for å lette hverdagen til fiskerne er Frank Bakke-Jensen enig i.

– Å se nærmere på reglene for sjølaksefiskerne kan jeg være med på. Men det er ikke mulig å ta mer fisk slik det er nå.

– Det viktigste er å skaffe mer kunnskap om situasjonen for laksen i både elv og sjø. Hva vi kan gjøre for å bedre forholdene for gyting, og se på mattilgangen til fisken, sier Bakke-Jensen.