Hopp til innhold

Fiskarlaget krever ikke penger

Fiskarlaget vil finne løsninger på de økte drivstoffutgiftene, men trenger ikke subsidier fra staten.

Formannen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, mener både havfiskeflåten og kystflåten må drive samfiske for å redusere de høye drivstoffutgiftene.

Nilsen sier det ikke er aktuelt å kreve subsidier fra staten selv om dielselprisene er mer enn fordoblet på et år.

Det svekker lønnsomheten i fiskeriene, og noe må gjøres, sier han.

- Når det gjelder trålerne i havfiskeflåten så har vi snakket om såkalt slumpfiskeordning som blant annet kan brukes av rederiene. Jeg tenker da på, trålerflåten og Røkkeflåten.

- Når man har fem trålere og alle har 20 prosent igjen så trenger man ike å sende fem trålere på havet for å hente det, sier Nilsen.

Nilsen ser færre muligheter til å spare drivstoffutgifter når det gjelder kystflåten.

- Tiltak for kystflåten er ikke like enkelt, men vi ber om at man må se på samfiskeordninger og ting som gjør at de kan spare penger og hente fisken på en fornuftig måte, sier Reidar Nilsen.