Fiskerne: – Uverdig redningsberedskap

Lederen i Norges Fiskarlag frykter liv skal gå tapt på grunn tilstanden på Sea King-helikoptrene.

Sea King

Motorhavari og delemangel setter de over 40 år gamle maskinene stadig på bakken. Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener situasjonen er helt uverdig for en fiskerinasjon som Norge, og frykter liv skal gå tapt.

Foto: Jon Vaag Eikeland / Forsvaret

I går viste NRK Brennpunkt dokumentaren om de norske Sea King-helikoptrene, som tilbringer mindre tid i lufta enn tidligere.

Personer i nød har ikke lenger noen garanti for at redningshelikopteret kommer når de trenger hjelp.

– Det er helt uverdig for en fiskerinasjon som Norge. Vi er en stor sjøfartsnasjon. I tillegg til fiskeflåten har vi alle andre som ferdes på havet, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag til NRK.

Det er få yrkesgrupper som er så avhengig av redningsbredskapen med helikotper som fiskerne.

Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag.

Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

Men i dag er de norske Sea King-helikoptrene 42 år, og de står stadig oftere på bakken.

Årsaken er at slitasjen på helikoptrene har medført økt behov for reparasjoner.

Reddet av privat helikopter

Begge Sea King-helikoptrene på Banak i Finnmark stod nede med tekniske problemer, da linebåten Kamaro var i havsnød i oktober 2012.

Redningen ble et privat helikopter fra selskapet Bristow. Det skremmer Norges Fiskarlag.

– At vi skal være avhengig av å leie inn private er helt utrolig, mener Ingebrigtsen.

I dag er om lag halvparten av oppdragene til de gamle Sea King-maskinene rene ambulanseoppdrag.

Samtidig setter motorhavari og delemangel de over 40 år gamle maskinene stadig på bakken.

– Fortsatt høy beredskap

Det er Forsvarets 330-skvadron som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte Norges 12 Sea King-helikopter.

Skvadronssjef Svein Tore Pettersen mener de skal klare å holde dagens redningshelikopter i lufta fram til nye helikopter er på plass i 2020.

Svein Tore Pettersen i 330

Skvadronssjef Svein Tore Pettersen mener de skal klare å holde dagens redningshelikopter i lufta fram til nye helikopter er på plass i 2020.

Foto: NRK

– Vi kjenner alle de potensielle feilene vi kan ha med maskinen. Vi er veldig gode til å reparere Sea Kingen, og vi har vist gjennom 40 år at vi stort sett har hatt den samme beredskapen hele tiden.

Italienske helikopter fra AugustaWestland skal erstatte dagens Sea King-helikopter.

Regjeringen har tildelt kontrakten for levering av 16 nye redningshelikoptre til selskapet. De første helikoptrene skal etter planen leveres i 2017.

Frykter liv skal gå tapt

Lederen i Norges Fiskarlag er redd nye alvorlige situasjoner skal oppstå på havet mens Sea King-helikopter står til vedlikehold og er ute av drift.

– Jeg frykter at det skal oppstå en situasjon som gjør at vi trenger helikopteret fort, og kanskje flere helikopter, men at vi da ikke har redskapet tilgjengelig, og at liv da kan gå tapt. Det er hoderystende, kort og godt, sier Kjell Ingebrigtsen.

Men skvadronssjef Svein Tore Pettersen mener personellet i 330-skvadronen vil klare å holde nok helikopter i beredskap, også fram til de nye redningshelikoptrene er på plass.

– Jeg tror vi med stor grad av sikkerhet kan si at vi kommer til å ha en høy beredskap på Sea Kingen også i resten av levetiden, sier Pettersen.

Frp: – Lei inn private helikopter

Justisdepartementet har ikke hatt anledning til kommentere saken overfor NRK, men stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet har engasjert seg i saken i flere år. Han er klar på hva som må til for å sikre en god nok beredskap.

– Etter mitt skjønn bør vi fase ut Sea Kingen ved to av basene vi har i dag, og samle helikoptrene på fire baser. Som et supplement til det bør vi leie inn

 Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, ( Frp ), Nordland.

Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

private helikopter, til vi har på plass de nye vi har signert kontrakt på.

Justisminister Anders Anundsen fra Frp får nå ansvaret for å følge opp saken. Han signerte også nylig kontrakten for innkjøp av de nye italienske redningshelikoptrene fra AugustaWestland. Ellingsen mener tidligere justisministre har ansvaret for dagens situasjon.

– Odd Einar Dørum og Knut Storberget har et særdeles stort ansvar for ikke å ha denne saken på skinner. Dette har tatt alt for lang tid. Men vår justisminister har signert kontrakten, og han er ansvarlig for at dette kommer opp og går, og det er jeg helt sikkert på at han vil klare.

Norges 40 år gamle redningshelikoptre er umoderne, gamle og står stadig oftere på bakken når folk trenger hjelp. Men Sea Kingen skal være vår viktigste redningsressurs i mange år til. Først i 2020 er nye redningshelikoptre på plass. Da har innkjøpet tatt 25 år. Brennpunkt følger prosessen fra rapport for rapport, mens det står om liv på havet.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Utredningshelikopter»