Fiskarlaget fornøyd

Norges Fiskarlag sier seg fornøyd med at regjeringen vil styrke overvåkingen av havområdene i nord ved å prioritere Kystvakten, redningstjenesten og luftovervåking. – t regjeringen velger å legge ned basen på Andenes og la de nye flyene få base på Evenes, håper jeg ikke skal få negativ effekt, sier lederen i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. (NTB)