Firedobling av redningsaksjoner

Flere ber Hovedredningssentralen om hjelp.  På fem år er behovet for assistanse firedoblet.

Sea King redningshelikopter
Foto: Hans H. Bjørstad

Mens antall redningsaksjoner til sjøs har holdt seg ganske stabilt, har det vært ei sterk økning i antall aksjoner på land.

Totalt registrerte Hovedredningssentralen for Nord-Norge 415 såkalte landredningshendelser i fjor. På fem år er assistanser til personer på land firedoblet.

Folk er mer ute i naturen

Avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) Anne Holm Gundersen tror forklaringa blant annet er at folk er mer ute i naturen enn tidligere.

I tillegg kan det se ut til at terskelen for å be HRS om hjelp har blitt lavere.

- Vi vil heller rykke ut en gang for mye enn en gang for lite, sier Gundersen til NRK Nordland.

Ikke misbruk av tjenesten

Det er ulike behov for de som ber om assistanse. Avdelingsdirektøren ved HRS mener det ikke er snakk om misbruk av tjenesten, men heller en førevar-holdning.

Trenger forsterkninger

Dersom økninga i antall redningsaksjoner øker, er det behov for flere ressurser til HRS, sier Anne Holm Gundersen.

De ansvarlige myndighetene er kjent med økninga, og har fått beskjed om at det trengs forsterkninger på ti årsverk ved de to hovedredningssentralene i Norge.

(NRK)