Fire av de ti omkomne på sjøen brukte redningsvesten feil

Havarikommisjonen holder på med en kartlegging av fritidsbåtulykker, og har nå en klar oppfordring til folk som skal ut på sjøen i sommer.

15. juli i fjor begynte en fritidsbåt å brenne. Båten sank ved Hvidtsten i Oslofjorden.

Havarikommisjonen ønsker mer kunnskap om ulykker med omkomne på sjøen. Her fra en ulykke 15. juli i fjor, hvor en fritidsbåt begynte å brenne.

Foto: Andrew Shaw / Redningsselskapet

– Oppfordringen er at når du har på deg redningsvest eller flytemiddel, så sørg for at den er godt strammet, og bruk skrittstropp.

Havariinspektør Pål Brennhovd ved Statens havarikommisjon er involvert i et større kartleggingsarbeid, hvor de ser nærmere på fritidsbåtulykker med omkomne.

Han forteller at det totalt de siste årene har omkommet rundt 30 personer på sjøen hvert år. Med ti omkomne så langt i 2018, ser det ut til at denne trenden vedvarer også i år.

Med sommeren som høysesong for fritidsbåtulykker, er det sannsynlig at vi vil se flere alvorlige hendelser i tiden som kommer.

– I dag mener vi at vi ikke har nok kunnskap om disse svært alvorlige ulykkene. Det er derfor nødvendig med bedre kunnskap om omstendighetene rundt de, sier havariinspektøren.

Omkom tross bruk av redningsvest

Av de ti som har omkommet i 2018, var det seks som ikke brukte redningsvest eller flytemiddel. Mens de resterende gjorde det.

Likevel omkom de.

Pål Brennhovd, havariinspektør, Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Pål Brennhovd, havariinspektør ved Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Foto: Marte Skodje / NRK

– Det vi ser så langt er at det i fire av de ti ulykkene er brukt flytemidler eller redningsvest, men at de likevel har omkommet. Da har ikke redningsvesten blitt brukt riktig. Altså har ikke vesten vært godt nok strammet til. Og det har ikke vært brukt skrittstropp.

– Dermed har ikke vesten bidratt til å holde personens hode over vann, forteller Brennhovd.

Tre av ulykkene hittil i år skjedde mens båten lå til kai, der personen trolig har falt i sjøen på tur til eller fra båten.

Fire av ulykkene skjedde utpå sjøen, mens båten var underveis, og eksempelvis gikk på grunn. Mens tre av ulykkene fant sted under fiske.

Vil ha mer kunnskap om ulykkene

En omkom idet kajakken vedkommende satt i, kantret under sterk vind. To ulykker involverer fall over bord fra seilbåt.

– Det er ganske forskjellige typer ulykker, sier Brennhovd.

Gjennom kartleggingsarbeidet som nå foregår, er håpet å få synliggjort problemstillinger.

Med mer kunnskap kan man forhåpentligvis få antallet ulykker ned.

– Målet vårt er at få bedre fakta om disse ulykkene. Det er derfor vi nå kartlegger alle fritidsbåtulykkene med omkomne i år, sier Brennhovd.

Det er Nordland og Vestlandet som har den verste båtstatistikken når det gjelder antall omkomne på sjøen: