Filmklynge Nord med festival

40 bedrifter innen film i Nord-Norge, går sammen og starter festival i Oslo under navnet «Filmklynge Nord». i oktober. – Hensikten er å fremme bransjen i landsdelen overfor distributører og TV-selskap, sier prosjektleder Geir P. Stokke.