Skulle på rypejakt – filmet jerv

– Jerven er svært sky, så her har fotografen hatt flaks, sier seniorforsker.

– Jerven er svært sky, så her har fotografen hatt flaks, sier seniorforsker.

SJELDENT SYN: Med en individbestand på noen få hundre dyr i Norge, er det ikke ofte man får festet jerven til film. FOTO: Frank Nygård / NRK

Denne filmen ble tatt i Virvassdalen i den nordøstlige delen av Rana kommune fredag formiddag. Fotografen, som var på tur ut for å jakte rype, fikk øye på en liten, svart flekk i det fjerne.

Da han kom nærmere, så han helt tydelig at det var en jerv som sannsynligvis hadde blitt skremt ned og ut på veien av jaktlaget som hadde ankommet i forkant.

Jerven fortsatte et stykke langs veien, før den forsvant til skogs igjen etter noen få hundre meter.

– Dette var en spesiell opplevelse, sier fotografen.

– Jeg har sett mye rovfugl i området tidligere, men jerv er det første gang jeg har sett, legger han til.

At det er mye rovdyr i området, bekrefter Ulla Hermansen, som driver gård med både sau og storfe i Virvassdalen.

– I år mangler jeg en god del lam og voksensau. Her er det både jerv, gaupe, ørn og bjørn som tar dyrene våre, sier hun.

– Flaks

Seniorforsker Arild Magne Landa ved Norsk institutt for naturforskning, forteller at jerv er en veldig sky art.

Man skal ha en del flaks for å treffe på den ute i det fri.

Arild Magne Landa / Norsk institutt for naturforskning

– Så man skal ha en del flaks for å treffe på den ute i det fri, sier han til NRK.

Han har blant annet en doktorgrad i nettopp jerv som dyreart.

– Bestanden består i tillegg av bare noen få hundre dyr, så her har fotografen hatt hellet med seg, fortsetter han.

Utfordrende jakt

Jerv

HVER TREDJE SKAL SKYTES: Denne uken startet lisensfellingsperioden for jerv, med en total kvote på 134 dyr. Illustrasjonsfoto.

Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Denne uken startet lisensfellingsperioden for jerv, med en total kvote på 134 dyr. Ifølge Miljødirektoratet er den totale bestanden på cirka 350 jerv, noe som betyr at rundt hvert tredje dyr skal skytes hvis forvaltningen får det som de vil.

Det får de sannsynligvis ikke.

– Jakta er veldig utfordrende. Jeg har selv både jaktet og fanget jerv i forbindelse med radiomerking, så dette vet jeg litt om. Jerven befinner seg ofte i værharde områder som det er vanskelig å få adkomst til, sier forskeren.

Ifølge Landa er det Nord-Norge som tradisjonelt sett har hatt den beste jervebestanden. Mye grunnet kort avstand til svenskegrensa, og en større individbestand der.

– Men den befinner seg også i fjellene i Sør-Norge og Telemark. Jerven er et nattdyr, men man kan være heldig å se den på dagtid også, avslutter han.

Video d6b5f9f6-1b72-459b-aa99-862dd297ceb0.jpg

Midt i et beiteområde for sau i Saltdal dukket det opp en jervfamilie på fire stykker. Remi Olsen filmet hele opptrinnet, som utspant seg i juli 2011, og ble belønnet med 15.000 kroner fra fylkesmannen for å ha observert nye ynglinger av jerv.