Hopp til innhold

Filleristet datteren slik at hun døde – fikk redusert straff

Mannen i 30-årene ble i mars dømt til åtte års fengsel for å ha filleristet sin egen datter slik at hun døde. Etter en ny runde i retten ble faren frifunnet for drap, og fikk halvert straffen.

Erik Thronæs og Svein Holden

I mars i år ble faren dømt til fengsel i åtte år i Alstahaug tingrett. Han anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som reduserte straffen til tre og et halvt års fengsel. Her aktor Erik Thronæs og mannens forsvarer Svein Holden i retten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Faren er dømt til tre og et halvt års fengsel i Hålogaland lagmannsrett

Mannen i 30-årene ble frifunnet for drap, men funnet skyldig for grov vold og mishandling av datteren sin, som var tre måneder gammel da hun døde andre juledag i 2017.

– Min klient er fornøyd og glad for at han ble frifunnet for forsettlig drap. Det har vært en merkelapp som har vært tung og bære for ham, sier mannens forsvarer Svein Holden.

Retten finner det imidlertid bevist ut over enhver rimelig tvil at jenta døde som en følge av at tiltalte ristet henne med stor kraft.

Straffereduksjonen kommenterer Holden slik:

– Det er slik det skal være når lagmannsretten frifant han for forsettlig drap, og istedet dømte han for kroppsskade med døden til følge.

– Ville ikke skade barnet

Når det gjelder spørsmålet om subjektiv skyld er det ifølge dommen på det rene at tiltalte ikke har handlet med et ønske om å drepe eller skade barnet.

– Det er ingen holdepunkter for at han har tatt et bevisst valg om å riste barnet slik han gjorde, selv om dette skulle føre til at barnet døde, heter det i dommen.

Flertallet, med lagdommer Geir Ludvigsen og fem meddommere, sier følgende.

– Ut fra tiltaltes politiforklaringer legger flertallet til grunn at tiltalte ristet barnet fordi han ble frustrert og sint og mistet besinnelsen da barnet ikke sluttet å gråte.

Anket dommen

Det var i mars i år at mannen, som var tiltalt for å ha ristet datteren med så stor kraft at hun fikk omfattende skader i hodet og døde, ble dømt til fengsel i åtte år i Alstahaug tingrett.

Mannen anket saken, og ankesaken startet 3. september i Hålogaland lagmannsrett.

Omfattende hodeskader

Ullevål sykehus

Det var i romjula 2017 at den tre måneder gamle babyen ble lagt inn her ved Ullevål sykehus. Etter elleve dager på sykehus døde hun av skadene.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det var mens familien fra Nordland var på besøk hos slekt i Oslo i romjula 2017, at barnet ble akutt skadet og sendt til Ullevål sykehus.

Mannen og barnets mor ble pågrepet på sykehuset og siktet for grov mishandling.

7. januar døde jenta av skadene.

Siktelsen mot moren ble frafalt, men faren ble varetektsfengslet og tiltalt for å ha ristet datteren slik at det oppstod flere blødninger i hodet og omfattende skader i hjernevevet.

Obduksjonsrapporten viste både nyere og eldre skader.

Forsvareren: – Forsto ikke rekkevidden

Da rettssaken mot mannen startet erkjente at han hadde forvoldt skadene som førte til datterens død. Men han erkjente seg ikke skyldig, etter tiltalen.

Han forklarte at skadene hadde oppstått mens han badet henne og at han ikke visste hva han skulle gjøre når jenta begynte å gråte.

Mannens forsvarer Svein Holden har gjennom to rettsinstanser argumentert med at faren ikke forsto rekkevidden av sine handlinger.

– Som vi anførete i rette at tiltalte ikke har forstått at måten han håndterete barnet på kunne føre til døden, sier mannens forsvarer Svein Holden.

En rettspsykiatrisk sakkyndig fastslo i retten at mannen har en mental alder tilsvarende 9 til 12 år.

– Han har vanskeligere for se konsekvenser av egne handlinger enn mange andre, sier forsvareren.

Derfor ble straffen redusert

Advokatene Svein Holden (t.v.) og Trond Buberg i Alstahaug tingrett

Advokatene Svein Holden (t.v.) og Trond Buberg forsvarte mannen i 30-årene i Alstahaug tingrett tidligere i år.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Likevel var både aktor og forsvarer enig om at mannen i 30-årene er strafferettslig tilregnelig.

Lagmannsretten skriver at de setter en strafferamme på sju til åtte år som et passende utgangspunkt for dommen.

Men basert på en tidligere dom hvor lav IQ også var et tema valgte lagmannsretten å redusere straffen med rundt 40 prosent på bakgrunn av mannens IQ.

Da mannen også erkjente forholdet og bidro til etterforskningen ble straffen til slutt tre og et halvt år.

– I vurderingen av skyldspørsmålet legger lagmannsretten til grunn at tiltaltes evnemessig fungerer i øvre del av området for lett psykisk utviklingshemming, heter det i dommen.

Lagmannsrettens flertall legger til grunn som bevist at tiltalte hadde fått informasjon om at risting av spedbarn er farlig for barnet og at det kan medføre alvorlige skader.

Informasjonen var svært konkret og knyttet til en situasjon der ektefellen reagerte på hans behandling av barnet.

Selv om tiltalte har evnemessige begrensninger ser flertallet bort fra at tiltalte ikke forstod den informasjonen han fikk.

Mindretallet er uenig i at mannen forstod at baby kunne dø som følge av ristingen.

I dommen formulerer de seg med at de sakkyndige forklarte at det ut fra «alminnelig medisinsk kunnskap fortone seg overveiende sannsynlig at ristingen ville medfører livsfarlige skader».

Det var konstituert lagdommer Bernt Krogh uenig i at mannen forstod.

– Etter mindretallets syn kan det imidlertid ikke trygt legges til grunn at en slik tanke streifet tiltalte i selve gjerningsøyeblikket.

Forsvarer Svein Holden sier det er viktig at denne type saker blir grundig behandlet.

– Imidlertid er vi tilfredse med at lagmannsretten ser at i denne saken har vi stått ovenfor en spesiell tiltalt, hvor det ikke var grunnlag for å dømme han for forsettlig drap.