Marissa fra Filippinene blir her "for ever"

Marissa Klippenberg fra Filippinene vasker de eldre klær på Mørkved sykehjem.- Jeg trives kjempebra her. Og det finnes mange filippinske sykepleiere som kan tenke seg å gjøre likedan.

Marissa Klippenberg

VASKER KLÆR OG STELLER ELDRE PÅ SYKEHJEM: Melissa Klippenberg har hengt opp nyvaska klær som tilhører beboerne på Mørkved sykehjem. Her har de siste fem årene jobbet og her trives hun kjempegodt.

Foto: Maria Pettersen / NRK

Arbeidsledige filippinere kan redde Norge fra eldrebølgen, mener Kommunenes interesseorganisasjon.

De mener norske kommuner bør rette blikket ut av Europa for å rekruttere nye ansatte til helse- og omsorgssektoren. På Filippinene er 280.tusen sykepleiere arbeidsledige.

Mange arbeidsledige

Den ideen støttes av pleieassistenten på sykehjemmet i Bodø.

– Det er veldig bra at norske kommuner reiser til Flippinene for å forsøke å få tak i helsepersonell. Det er mange arbeidsledige sykepleiere i hjemlandet mitt, sier Marissa Klippenberg.

Kom som au pair

Selv kom Klippenberg til Norge som au pair i 2006. Først jobbet hun i Oslo og flyttet til Bodø i 2007. I Bodø har hun giftet seg og etter hvert fått fast jobb på vaskeriet og i pleien på Mørkved sykehjem.

– Jeg er utdanna som lærer på Filippinene. Der var jeg lærer på ungdomsskolen. Det var veldig hardt. Her har elevene mye mindre respekt for læreren. Og på Filippinene har vi ikke sykehjem fordi bestemødrene tar vare på av familien. Dere er heldige som har sykehjem, og jeg er svært glad for at jeg får jobbe her, smiler Klippenberg.

Eldrebølgen krever mange

Norge vil ha stor mangel på ansatte innenfor helse- og omsorg om få år, når eldrebølgen slår inn. Et nytt pilotprosjekt hvor målet er å hente filippinske helsefagarbeidere kan bli løsninga, sier seniorrådgiver Tom Pettersen i Kommunens interesseorganisasjon ( KS).

– Filippinene utdanner mange flere helsearbeidere og sykepleiere enn de selv har bruk for. De har ei ledighet på 280 tusen sykepleiere, sier Tom Pettersen i KS.

Sykepleier, illustrasjonsfoto

MANGELVARE: med eldrebølgen trenger helsevesenet i Norge mange flere helsearbeidere enn vi greier å utdanne. Kommunenes interesseorganisasjon vil rekruttere mange flere sykepleiere fra Flippinene. Der er det 280 tusen ledige sykepleiere.

Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Positive på Filippinene

Og mens sykepleierne i Filippinene står i kø for å få jobb, øker behovet for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren i Norge. På samme vis vil eldrebølgen også ramme andre europeiske land. Derfor bør Norge i større grad hente helsearbeidere fra U-land utenfor Europa som kan tåle eksport av arbeidskraft, mener Pettersen.

– Det er stor villighet både hos denne gruppa utdanna ungdom og hos filippinske myndigheter for å opprette et samarbeid med Norge.

Må få ordna forhold

En rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at Norge kan trenge 100.000 nye årsverk innen helse og omsorg om 20 år. Sykepleierforbundet er positiv til rekruttering fra Filippinene, så lenge sykepleierne snakker norsk, og ikke blir utnytta.

– Det er viktig at de får ordna arbeidsforhold, og ei lønn som er til å leve med, sier leder i sykepleierforbundet i Nordland, Laila Wilhelmsen.

Tom Pettersen sier at de involverte på norsk side i løpet av året vil forsøke å få etablert en organisasjon i Filippinene, med gratis norskopplæring for de som er interessert i å jobbe i norske kommuner. Men da må også Staten bidra.

NRK har vært i kontakt med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, som ikke kan svare på om det er aktuelt å støtte et prosjekt før de har fått en søknad.

Vil leve i Norge

På Mørkved sykehjem i Bodø lurer Marissa Klibbenberg på om hun skal ta sykepleierutdanning i Norge. Men hun har bak seg seks års utdanning fra hjemlandet, og er ikke sikker på at hun orker å gå i gang. Hun er imidlertid sikker på hvor hun skal bo i framtida.

–Nå tenker jeg at jeg skal være "for ever" i Bodø, smiler Marissa Klippenberg.