Hopp til innhold

Fikk tilsendt sensitiv informasjon fra Nav om kvinner hun ikke kjente

Ei kvinne i 30-årene krevde barnebidrag for sitt barn via Nav. Da svaret kom fikk hun personlige opplysninger om tre andre kvinner som har barn med samme mann.

Bilde av sakspapirer fra NAV

Det var en god bunke sakspapirer kvinnen ble sendt om de andre kvinnene. På det meste fikk hun 17 sider om én kvinne.

– Jeg har krevd farsbidrag via Nav Flere andre mødre krever bidrag fra samme mann, forteller ei kvinne bosatt i Nordland til NRK.

Da barnet som hun har omsorgen for var blitt ett år, fikk hun et brev hvor Nav oppsummerte bidraget, og det som var beregna for neste år.

I brevet lå det også opplysninger om alle de andre tre mødrene som har krevd penger av han.

– Det stod deres navn, fødselsdato, bosted og hvor de jobber. Detaljerte opplysninger om inntekt, om hva de har krevd fra Nav og hvilke eksamener de har strøket på var også lagt ved i brevet, sier kvinna som ønsker å være anonym.

Hun trodde først det måtte være gjort en feil og kontaktet derfor Nav.

En far - fire mødre

Saksbehandleren kunne avkrefte mistanken om at noen hadde gjort en feil.

– Jeg fikk beskjed om at alle mødre som krever bidrag fra samme far var i samme sak og derfor skulle ha innsyn i hverandres sak. Det er litt rart ettersom det står ulike saksnumre på hver eneste mor.

Hvor mye papirer var det du fikk i posten?

– Det var veldig mye papirer. Det var 17 sider på hun som har det eldste barnet. Åtte sider på mitt barn, som er den yngste.

Loven gir rett til innsyn

I Arbeids- og velferdsdirektoratet bekrefter de at forvaltningsloven gir kvinnene rett til innsyn i hverandres saker.

– Når det er flere barn som skal forsørges av samme far og han ikke har økonomi til å betale alle bidragene, vurderer Nav hva han har evne til å betale. Da blir alle bidragsmottakere part i saka. Det gir en rett til innsyn i sakas dokumenter for å kunne ivareta sin egen sak, sier kontorsjef Anne-Louise Nore.

Partene blir på forhånd varsla om at det skal gjøres en ny gjennomgang, for eksempel dersom det kommer et nytt barn.

– Dette gjør vi for at det skal bli en rettferdig økonomisk fordeling av bidrag til alle barna.

– Ubehagelig

Siden kvinnen selv har det yngste barnet er det ikke så mange opplysninger om henne.

– Men det var mye personlig spesielt om den ene mora. Jeg har ingen kontakt med de andre mødrene eller med faren. Jeg synes dette er ubehagelig, sier hun.

Kontorsjef Anne-Louise Nore i Nav sier hun har forståelse for at noen kan oppleve det slik.

– Jeg kan forstå at det kan føles litt ubehagelig. Men da har man også full oversikt over hvordan Nav fastsetter sine bidrag, og hver av mottakerne får mulighet til å uttale seg.