Tunfisk-sesongen over – uten fangst

For første gang på flere tiår ble det i år gitt kvote for fangst av makrellstørje her i landet. Sesongen endte uten fangst for den eneste fiskebåten med tillatelse.

Hailignende fisk i Hamarøy

I mange tiår var makrellstørjen ikke-eksisterende langs norskekysten, men nå er bestanden igjen på vei opp. Dette ekspemplaret ble filmet i Hamarøy i Nordland i begynnelsen av september.

Fisker Tore Hillersøy anslår at årets fiske har kostet nærmere en halv million kroner, skriver Bergens Tidende.

– Vi kan ikke fortsette med dette toskeskapet her, slår fiskeren fast.

Med på båten har han hatt med seg en irsk inspektør fra Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk, samt en japansk rådgiver.

28 båter påmeldt

Før årets sesong meldte eierne av 28 fartøyer sin interesse for den ene kvoten på 30 tonn makrellstørje i norske farvann i år. Det er nærmere 30 år siden sist det ble drevet kommersielt fiske etter arten her i landet.

Årets kvotetildeling var en forsøksordning, og det er fortsatt ikke avgjort hvorvidt det blir åpnet for makrellstørje-fiske også neste år.

Sett i Nordland

Tidligere denne månenden, ble det filmet en makrellstørje i Nordland. Det vakte begeistring blant forskerne ved Havforskningsinstituttet.

– Så vidt jeg kjenner til, er dette den nordligste observasjonen av makrellstørjen som er gjort på mange tiår, fortalte seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Leif Nøttestad.

– Dette lover godt for makrellstørjebestanden. Dette individet ville trolig ikke vandret så langt nord, dersom ikke bestandsstørrelsen av størje var brukbar i Nordøst-Atlanteren. En økning i bestanden av makrellstørje fører til økt konkurranse om mat og de største individene vandrer ofte lengst nord under den intensive beitesesongen om sommeren og høsten, sier Nøttestad.

Svært verdifull

Blåfinnet makrellstørje er igjen observert i norske farvann.

Makrellstørje, også kjent som blåfinnet tunfisk, er det største tunfiskarten. Den kan bli over tre meter lang og er ettertraktet blant annet av sushirestauranter.

Makrellstørjen kan bli opp mot 500 kilo og fiskes i dag med snurpenot, line eller i ulike typer fiskefeller, stang og drivgarn.

En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner og i 2012 ble verdens dyreste makrellstørje solgt på et fiskemarked i Tokyo for en sum som tilsvarer utrolige 4.4 millioner kroner.

I mange år ble det drevet omfattende fangst på makrellstørjen og på 50 og 60-tallet sto Norge for Europas største fiskeri på makrellstørje.

Det førte til at arten var nær utryddet, men nå er bestanden på vei opp og for første gang på 30 år ble det i år åpnet for fiske på makrellstørjen i Norge.

I dag blir 40 prosent av verdensfangsten solgt til Japan, og er en kostbar og ettertraktet vare som rå sushi og sashimi.

– Makrellstørjen betraktes som verdens mest verdifulle tunfisk og er spesielt ettertraktet på det asiatiske markedet, sier Nøttestad.

På 60 talet var fisket etter makrellstørje, eller blåfinna tunfisk, på toppen i Noreg. Sidan har arten vore nær utrydda og forsvann frå våre farvatn. Den sjeldne fisken har blitt omsett for fleire millionar kroner.
No har arten styrka seg så mykje at den igjen svømmer utanfor norskekysten.