NRK Meny
Normal

Kanonvogner til besvær

Norge skulle gi Polen tilbake kanonvogner tyskerne stjal under andre verdenskrig. Det gikk ikke som planlagt.

Fire polske kanonlavetter, eller kanonvogner, har ligget på bunnen av et vann i Narvik siden 2. verdenskrig. Nå skal disse heves. NRK Nordland fikk være med da Forsvaret gikk i gang med arbeidet...

Se hvordan det gikk da Forsvaret skulle heve kanonvognene.

De fire kanonvognene, såkalte kanonlavetter, skal være de eneste i sitt slag, og Polen vil gjerne ha krigsminnene tilbake.

– Det er et veldig sensitivt område. Det ga oss mange utfordringer på hvordan vi skulle komme til området og hente ut lavettene, sier Tommy Tønnessen, sjef i oversettingskompaniet.

Vanskelig oppdrag

De fire kanonlavettene – vogner med fire hjul – og en mindre ammunisjonsvogn ligger i Øvre Jernvatnet på Nygårdsfjellet, nord for Rombakken i Nordland. Det er et område som er vernet.

– Det har ligget en serberleir her før, og det er et kulturminne. Det må vi bare respektere og forholde oss til, sier Tønnessen videre.

Vannstanden i vannet blir regulert og varierer gjennom året. Forsvaret får ikke gå i land eller heise opp kanonlavetten for og frakte dem bort med kjøretøy på grunn av fredningsbestemmelser. Derfor prøvde de å få opp vognene ved hjelp av dykker.

– Jeg gikk ned for å se på mulighetene for å feste løfte ballonger og heve det. Jeg så også på muligheten til å feste vaier, men med den vannstanden vi har nå er det svært vanskelig, sier Tønnessen, som selv gikk i vannet.

Problemet var at vannstanden er for lav og vognene ligger nesten i vannflaten. Løfteballongene ble liggende i vannflaten uten å kunne løfte i det hele tatt.

–Det var for lav vannstand. Det er minimalt med vann over lavettene, og det går ikke å heve dem med løfteballonger, forteller Tønnessen videre.

På tross av at de ikke fikk hevet vognene nå gir ikke Forsvaret opp.

– Vi må revurdere planen vår, løsningen blir nok å vente til vannstanden er høyere i mai neste år, avslutter Tønnessen.

Mørk historie

Leiren i området ble brukt av tyskerne til å huse serbiske krigsfanger under krigen.

– I det samme området, øst for funnstedet, ble det i juli 1942 anlagt en karanteneleir for 588 jugoslaviske partisanfanger. Området er i dagligtale kalt «Serberleiren», fortalte oberstløytnant Jardar Gjørv i Brigade Nord til NRK.no da saken først ble omtalt i våres.

Leiren var brutal, og over to hundre av fangene skal ha død her. Et femtitalls mennesker har aldri blitt funnet.

– I løpet av sommeren 1942 døde mange av disse fangene og de ble begravd i området rundt leiren. Man mener at mange av levningene ennå ikke er funnet. Dette gjør at hele området hvor lavettene ligger er vernet, forteller Gjørv videre.

Unike krigsminner

Lavettene er laget på Skoda-fabrikken i daværende Tsjekkoslovakia og kjøpt av Polen før andre verdenskrig.

– Den polske forsvarssjefen har ytret ønske om å få brakt dem tilbake til Polen. De ble kjøpt inn til Polen, og det er så vidt jeg forstår ingen andre tilbake igjen, sier Ulf Torgersen, bestyrer ved Narvik krigsminnemuseum.

Under norsk lov er det Forsvarsmuseet som disponerer alt tysk krigsmateriell etter andre verdenskrig. Museet skal overta vognene og transportere dem til Oslo og videre til Polen. Brigade Nord håper imidlertid at en av vognene blir igjen i Narvik.

– Brigaden har et sterkt ønske om at minst en av lavettene blir igjen i Nord-Norge, på Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum i Narvik. Dette fordi disse kanonlavettene er en del av den lokale krigshistorien, sier Jardar Gjørv i Brigade Nord til NRK.

Kanonvogner ved gammel strandlinje Øvre Jernvatn

For å verne om levningene etter krigsfangene må kanonvognene hentes mens de ligger under vann.

Foto: Nordkraft

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.