Fikk drapsbestilling: – Lurer på om politiet i det hele tatt er interessert i saken

En person som ble bedt om å drepe en mann i Lofoten sier han har forsøkt å bli avhørt tre ganger, men blitt avvist. Likevel mener politiet han motsetter seg forklaring.

Mannen møtte opp ved ambassaden for å avgi forklaring

Mannen møtte opp ved ambassaden for å avgi forklaring, tidligere samme dag sier politiet at han motsetter seg å snakke med dem.

Foto: Privat

Det var i fjor politiet rullet opp den største narkotikasaken i Lofoten og Vesterålen noen gang. Store mengder amfetamin og hasj ble beslaglagt. Flere ble pågrepet.

Under etterforskningen kom politiet over informasjon i forbindelse med avlytting av en av de siktede. Her fremkom det en drapsbestilling rettet mot en mann i Lofoten.

Personen som skulle tas av dage satte drapstrusselen i sammenheng med en gammel sak om et mistenkelig dødsfall i Vågan. Et dødsfall han hadde jobbet lenge for å få gjenopptatt etterforskningen rundt.

Nå kommer det fram at mannen som ble bedt om å utføre drapet, enda ikke har fått avgitt sin forklaring i saken. Det til tross for at han gjentatte ganger skal ha forsøkt å samarbeide med politiet.

NRK har vært i kontakt med vedkommende. Han befinner seg i utlandet, og sier at han gjentatte ganger har møtt opp på en norsk ambassade for å gi sin versjon.

Han forteller at han her har blitt avvist, og lurer rett og slett på om politiet i det hele tatt er interessert i saken.

Ble nektet adgang

Mannen varslet selv politiet da han fikk bestillingen om å utføre drapet.

Han har status som nøkkelvitne og forklarer overfor NRK at han møtte opp ved en norsk ambassade for første gang etter innkalling i januar.

Da ble han nektet adgang, på grunn av Vladimir Putins statsbesøk i landet. Deretter ventet han til den russiske presidenten hadde forlatt, før han gjorde et nytt forsøk.

Også dette resulterte i avvisning, forteller han.

Fikk ikke slippe inn

Like før påske var NRK i kontakt med politiet i Nordland som kunne fortelle at vitnet tvert imot ikke var interessert i å la seg avhøre.

John Christian Elden er forsvarer for den drapssiktede håndverkeren

Advokat John Christian Elden er ikke imponert over politiets arbeid.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Politiet fortalte at mannen hadde sendt meldinger til politiet som tydelig gav uttrykk for at han ikke ønsket kontakt med dem.

Dette står i sterk kontrast til mannens egen forklaring.

Samme dag som politiet kunne fortelle om disse avvisende meldingene, var vitnet ved ambassaden nok en gang. Heller ikke denne gangen fikk han slippe inn.

NRK har sett dokumentasjon som underbygger denne informasjonen.

– Uprofesjonelt

John Christian Elden er bistandsadvokat for mannen som fikk rettet drapstrusselen mot seg. Elden opplever politiet som uprofesjonelle.

– Når et vitne møter gjentatte ganger for å forklare seg, burde politiet og ambassaden tatt forklaringen hans i stedet for å nekte han adgang, sier han.

Elden mener dette bør være en prioritert sak for politiet.

– Dette er en sentral forklaring i en meget alvorlig sak, og bør få oppfølgning som dette.

Vil gjøre nytt forsøk

Politiet i Nordland sier at det har vært vanskelig å få gjort avhør. Det begrunner de nettopp med at vitnet befinner seg i utlandet.

Politiadvokat, Stig Morten Løkkebakken

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken ved politiet i Nordland.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken forklarer at avhør utenfor Norge må skje i overenskomst med aktuelle lands myndigheter.

– En forenklet framgangsmåte er avhør på norsk ambassade i overenskomst med det aktuelle landet, sier Løkkebakken.

Han sier de har gjort forsøk på å få tatt en vitneforklaring på denne måten gjentatte ganger.

Dette ble innledningsvis akseptert av vitnet, men han har i ettertid avvist disse avhørene.

At vitnet overfor NRK gir en annen versjon, får stå for hans regning, sier påtalelederen.

– Politiet besitter skriftlig tilbakemelding fra vitnet hvor han tilkjennegir et direkte motsatt standpunkt til å la seg avhøre. Basert på de utsagn som er framsatt ovenfor NRK vil vi likevel gjøre et nytt forsøk på å avhøre vitnet.