Fergerederi: –Fikk ikke informasjon om E. coli-varsel

Besetningen på to ferger på Helgeland hevder de aldri fikk vite at vannverket de bunkret fra, hadde registrert E. coli i flere vannprøver. Nå har Mattilsynet pålagt Lurøy kommune som eier Selnes Vannverk, å meddele båtene direkte.

Ferga "Lurøy" anløper Lovund.

Fergene MF «Husøy» og MF« Lurøy» får alt vannet sitt fra Selnes Vannverk i Stokkvågen Lurøy. I januar, februar og april i år ble det funnet E. coli i vannet ved vannverket.

Foto: Willy Thomassen

Fergene MF «Husøy» og MF« Lurøy» får alt vannet sitt fra Selnes Vannverk i Stokkvågen Lurøy. I januar, februar og april i år ble det funnet E. coli i vannet ved vannverket. Men den informasjonen ble ikke gitt til fergemannskapet, ifølge Boreal.

Det er problematisk, mener Mattilsynet.

Konsekvenser kan være at der er tarmbakterier i vann som folk drikker eller lager mat med. Dette kan være sykdomsfremkallende slik at folk får diare og oppkast, tilføyer Lillerødvann, sier seniorinspektør Lene Kristin Lillerødvann i Mattilsynet.

Selnes vannverk eies av Lurøy kommune, og er ikke godkjent som vannverk, men har midlertidig driftstillatelse.

– Ga beskjed

Næringssjef i Lurøy kommune Atle Henriksen sier til NRK at rederiet Boreal fikk varsel, men det avviser rederiet.

– Vi har aldri mottatt noe offentlig varsel fra Lurøy kommune. Vi har heller aldri hatt anmerkninger på vannkvaliteten fra Mattilsynet, svarer daglig leder i Boreal, Per Hansen.

Næringssjef Henriksen kommenterer dette i en e-post til NRK:

«Kokevarsel i sommer ble varslet til Boreal ved telefon. Dette ble gjort fra brua på ferga direkte fra driftspersonellet. Boreal er tidligere varslet i e-post datert 04.07.14 om at vannet fra Stokkvågen ikke bør benyttes til annet enn spylevann i fergene siden vannverket ikke er godkjent Lurøy kommune har tilrettelagt tanking av drikkevann fra vårt vannverk på Lovund til fergene».

Truer videre drift

De to fergene frakter passasjerer fra Stokkvågen til Træna og Lovund. Vannet brukes til spyling av ferga, men også til å lage mat. Folk om bord vasker hendene i det. Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig.

Selnes har en midlertidig tillatelse til drift som både fordrer gode renserutiner av vannet og gode varslingsrutiner. De har allerede begynt arbeidet med forbedringer. Strøm-aggregat er nå på plass slik at UV-anlegget fortsetter på tross av eventuelle strømbrudd.

– Når alt er kommet i orden skal det ikke være noe i veien for at dette er trygt, men det fordrer jo at Lurøy kommune tar ansvaret sitt framover. Kommunen har blitt pålagt å varsle fergene direkte og å forbedre driftsrutinene slik at det ikke denne problematikken med E. coli forekommer i det hele tatt. Det er en av forutsetningene for at de får lov å drifte slik som de gjør i dag, konstaterer seniorinspektør Lillerødvann.

Mattilsynet lover å følge med at forskriftene blir overholdt framover.