Vil ha felles inntak for psykisk syke

Fastlegene i Bodø vil ha et felles inntakskontor slik at folk får hjelp.

Psykisk helse

FÅR IKKE LIK HJELP: Folk som sliter med psykiske problemer.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I dag blir mange pasienter en kasteball mellom forskjellige aktører i helsevesenet.

Det sier Geir Haugen, tillitsvalgt for fastlegene i Bodø. Ifølge Haugen kan det ta måneder før behandling utenfor sykehus kan starte. - Vi ønsker oss derfor et felles inntakssystem for pasienter som søkes til poliklinisk behandling i psykiatrien.

Vil ha samordnet opptak

Systemet fungerer ikke som det skal i dag, sier Haugen. - Hvis vi begynner med å søke pasientene til privatpraktiserende spesialister, ender det ofte med avslag.

- Da har vi et dilemma; skal vi fortsette å søke til andre spesialister, og få enda et avslag, eller skal vi søke til voksenpsykiatrisk poliklinikk?

Ifølge Haugen er det et problem at oppfølgingen av de som trenger psykiatrisk hjelp utenfor sykehus har vært så vilkårlig.

- Når vi søker direkte til voksenpsykiatrisk poliklinikk, får i alle fall pasientene en vurdering. Og blir de da prioritert, havner de på venteliste.

Dette er mennesker som kanskje er lenge ute fra arbeidslivet med sykemelding. Det haster å gi dem behandling, slik at de kan gå tilbake til jobb.

- Godt forslag

I Helse Nord mener man dette er et interessant forslag. Det sier Kristian Iversen Fanghol, som er informasjonssjef i Helse Nord: - Vi tror det både er bra for pasienten og helsetjenesten at man får ett sted å sende henvisninger til, enten man skal til privatpraktiserende psykiater eller til sykehus.