NRK Meny
Normal

Feil på medisinsk utstyr kan ha ført til at fem pasienter døde i fjor

Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det i 2014 ble meldt inn 500 tilfeller av feil på medisinsk utstyr i Norge.

Operasjonssal på sykehus

Tross mange innrapporteringer, er det svært sjeldent at pasientene utsettes for skade, ifølge seksjonsleder Øystein Flesland.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nordlandssykehuset varslet tirsdag om at de hadde stengt en operasjonsstue ved den dagkirurgiske avdelinga etter at det i løpet av forrige måned hadde gått alvorlige galt under tre operasjoner.

En person skal ha dødd av hjertesvikt og to fått komplikasjoner under et rutineinngrep. Nå undersøkes det blant annet om det kan ha vært noe feil med det medisinske utstyret.

Det undersøkes også om det kan ha vært mennskelig svikt som førte til hendelsene. Det er heller ikke slått fast at de tre hendelsene faktisk har en sammenheng.

10.000 meldinger om uønskede hendelser i året

Øystein Flesland, som er seksjonsleder for meldesystemer ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, forteller at de i fjor fikk inn cirka 10 000 meldinger om uønskede hendelser fra norske sykehus. 500 av disse omhandlet feil på medisinsk utstyr.

– Det er forskjellige typer problemer vi får melding om. Noen handler om at utstyret er dårlig, eller er utformet dårlig for den oppgaven det skal gjøre, andre handler om feil og mangler. I tillegg får vi noen meldinger som går på brukerfeil.

En av operasjonsstuene på dagkirurgisk avdeling

NRK fikk i fjor være med på en omvisning, før de nye operasjonsstuene på dagkirurgisk avdeling i Bodø ble tatt i bruk. En av de seks stuene er fortsatt stengt.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Forbedringsområder

I de aller fleste tilfellene har det ikke skjedd noen skade på pasienten. Likevel hadde man i 2014 fem dødsfall som kan relateres til medisinsk utstyr. Flesland påpeker samtidig at andre faktorer kan ha spilt inn også.

Øystein Flesland, leder ved Kunnskapssenteret sitter i en sofa

Øystein Flesland, seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Foto: Katrine Nybø / NRK

– Når det gjelder uønskede hendelser med medisinsk teknisk utstyr, så tenker jeg at det i hvert fall er to hovedproblemer som man kunne gjort noe med, sier Flesland.

Det ene handler om at det kjøpes inn utstyr som ikke har blitt testet av dem som faktisk skal bruke utstyret, noe som blant annet kan ha noe med anbudsordninger å gjøre.

– Vi har ikke noe imot at man bruker anbud, for det kan gi lavere priser, men det er viktig at man skriver gode kravspesifikasjoner, og lar de som skal bruke utstyret få lov til å teste det i praksis før man bestemmer seg.

Det andre handler om opplæring.

– Kjøp av nytt utstyr medfører ofte ikke at man kaster det gamle, for man trenger det også. Men det resulterer i at man får veldig mye forskjellig typer utstyr på samme avdeling, noe som skaper et stort opplæringsbehov som det er vanskelig å dekke.

– Sjeldent

Ved Nordlandssykehuset er blant annet et anestesiapparat meldt inn til DSB. Senioringeniør Kjell Sæther i DSBs avdeling for el-sikkerhet understreker at det etterforskes bredt, og at anestesiapparatet er et av flere type utstyr som undersøkes.

– Det er fortsatt svært tidlig i etterforskningen og det er viktig å ikke dra noen forhastede konklusjoner.

Han sier at det er svært sjeldent at de avdekker elektriske feil.

– Siden 2010 har det ikke vært avdekt elektriske feil verken i elektriske anlegg eller med medisinsk utstyr ved norske sykehus.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.