Fastleger i Nord-Norge anklages for spionasje: – Det høres veldig konspiratorisk ut

Nordland legeforening reagerer kraftig på påstander om at flere fastleger i Nord-Norge er spioner for russisk etterretning. – Dette må de dokumentere eller så må de trekke det tilbake.

Margit Steinholt

Styremedlem i Nordland legeforening, Margit Steinholt sier påstandene om at fastleger spionerer for Russland er svært alvorlige.

Foto: Ingar Haug Steinholt

Påstanden om spionasjen kommer fram i dokumentaren «Slik jobber russisk etterretning i Norge». Bak står Aldrimer.no, et nettsted som skriver om norsk forsvar og sikkerhet.

Ifølge kildene til nettstedet mistenkes flere fastleger i Nord-Norge - som opererer i områder med mange forsvarsansatte - å spionere for russisk etterretning, FSB.

– Fastlegene har i oppgave å innhente sensitive personopplysninger om ansatte i Forsvaret som FSB kan utnytte i en konfliktsituasjon eller til å presse ansatte i Forsvaret til å gi informasjon.

Dette skriver Aldrimer.no

Styremedlem i Nordland legeforening, Margit Steinholt sier påstandene er svært alvorlige.

– Dette er bekymringsverdig på alle plan. Det er bekymringsverdig hvis dette er påstander som ikke kan dokumenteres, og det er ekstremt bekymringsverdig hvis det viser seg at dette er en realitet, sier hun.

– Må dokumentere eller trekke tilbake

Steinholt sier at dersom dette er tilfelle, er det et så grovt brudd på taushetsplikten til helsearbeidere, og at det derfor må dokumenteres bedre.

– Når påstandene er så generelle, vil jo dette kunne skape stor bekymring blant pasientene. Det er en voldsom påstand å komme med mot en hel yrkesgruppe. Dette må de dokumentere eller så må de trekke det tilbake.

– Tror du selv at dette kan stemme?

– At flere fastleger i Nord-Norge er spioner for den russiske etterretningstjenesten, høres veldig konspiratorisk ut. Det er ikke sånn jeg kjenner mine kolleger. Det vil i så fall være et så vanvittig brudd på taushetsplikten, at jeg synes det høres for fantastisk ut til at det faktisk er sant.

Står fast ved påstandene

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark som driver nettstedet Aldrimer.no sier det ikke er aktuelt å trekke tilbake påstandene.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kjetil Stormark som driver nettstedet Aldrimer.no sier det ikke er aktuelt å trekke tilbake påstandene.

– Jeg skjønner reaksjonen ut ifra Steinholts egen yrkesstolthet, og det er i grunnen en sunn reaksjon. Men det likevel sånn at dette må legene finne seg i. Det er viktig at folk flest og yrkesgrupper blir klar over hvor pågående metoder russisk etterretning nå bruker i Norge for å få informasjon.

Stormark står fast på at det de er sikre på opplysningene de publiserer.

– Vi er tydelige på at det er sikkerhetsoffiserer som har henvendt seg til politiet med et ganske tungt mistankegrunnlag, men det er ikke grunnlag for å påstå at sakene har kommet lenger en det

– Hvor mange er det snakk om? Flere enn ti?

– Nei, det er et mindre antall.Men det er såpass rystende likevel, at man i rom der man i utgangspunktet skal være trygg på at det man forteller ikke skal gå videre til andre, sier Stormark som er en av Norges mest kjente gravejournalister.